Sök aktuella artiklar

Mer förnybar energi med hjälp av partners

Helen söker nya partners för projekt som gäller lokal produktion av förnybar energi. Till de projektpartners som väljs utlovas sammanlagt 50 000 euro i finansiellt stöd.

10.08.2016

Helenkoncernens delårsöversikt januari-juni 2016

Helen har förnyat sin strategi. Målet är att växa och nå framgång i den pågående omvälvningen av energibranschen. Helen fokuserar allt mer på nya, kundorienterade tjänster. Samtidigt ägnar man uppmärksamhet åt den nuvarande affärsverksamhetens konkurrenskraft och åt att utveckla och effektivisera den egna verksamheten. I enlighet med strategin fattade Helen under översiktsperioden betydande beslut om investeringar i förnybar energi och värmepumpar samt tog i drift Finlands största solkraftverk

09.08.2016

För mer information


Kundtidningen Helen

Kundtidningen Helen är avsedd för hushållskunder och utkommer fyra gånger per år.


Avbrott och byggarbetsplatser

På Helen utvecklar vi fjärrvärme- och fjärrkylenätet fortlöpande.