Sök aktuella artiklar

Bättre förutsägbarhet i fjärrvärmepriset – Helen lanserar Fastprisfjärrvärme

Energibolaget Helen har lanserat en ny fjärrvärmeprodukt till fast pris för alla sina fjärrvärmekunder. Med den nya produkten kan värmeenergikostnaderna säkras för hela tre år framåt. Produkten ger kunderna bättre kontroll över sin ekonomi och jämnar ut värmekostnaderna mellan olika vintrar.

26.05.2021

Roni Back, ambassadör för Helens utmaninggskampanj som beviljar stöd på 5000 euro till amatörer, säger om coronatiden: ”Jag har skippat det onödiga FOMO-tänket”

För andra året i rad genomför energibolaget Helen en landsomfattande utmaningskampanj för att hitta grupper och föreningar som med hjälp av videor lär ut färdigheter som sprider positiv energi. Var och en av de fem vinnarna får ett pris på 5000 euro, och en av dem som utser vinnarna är kampanjens beskyddare Roni Back, som är Finlands spjutspets bland youtubers. Genom utmaningen vill Helen stödja fritidsverksamhet i Finland i dessa ekonomiskt osäkra tider. Ansökningstiden för föreningar och

10.05.2021

Helens nya vindpark Lakiakangas 3 byggs i samarbete med kunderna

Helen har undertecknat ett avtal med fastighetsplaceringsbolaget Sponda, enligt vilket 100 % av den el som förbrukas i Spondas fastigheter ska produceras med utsläppsfri vindkraft. Avtalet stöder målet om klimatneutralitet i Spondas hållbarhetsprogram.

05.05.2021

Fortsatt stark kundtillväxt, investeringarna på rekordnivå

Helens omsättning ökade bra, men resultatet tyngdes av prishöjningen på utsläppsrätter och kostnaderna för energianskaffningen. De betydande förändringsprojekten och projekten inom klimatneutral produktion avancerade som planerat och bolagets investeringar var på rekordnivå. Två nya kapitalinvesteringar gjordes, den ena i Norge och den andra i Tyskland.

30.04.2021

Spillvärme från datorhallar blir klimatneutral fjärrvärme: Telias datacenter värmer bostäder i Helsingfors

Telia och energibolaget Helen har kommit överens om att utnyttja värme som uppkommer i datacentret. Enligt planerna ska spillvärme som tas till vara från Telias moderna datacenter i Sockenbacka överföras till fjärrvärmenätet och distribueras till bostäder och fastigheter i Helsingfors från och med juni 2022. Som mest kommer datacentret att värma över 20 000 bostäder i Helsingfors.

22.04.2021

Helens stora bostadsbolagsenkät: spända nerver och grannrelationer hos styrelsernas exmedlemmar – men lättare att enas om energilösningarna

Att inte längre delta i bostadsbolagets styrelsearbete har ett tydligt samband med hur missnöjd man är med hur bostadsbolagets ärenden sköts. Det här framgår av en enkät som energibolaget Helen låtit utföra om praxis och attityder i bostadsbolagens verksamhet. Enkäten besvarades av 1000 aktionärer och påverkare i bostadsaktiebolag.

20.04.2021

Helen börjar rusta upp fjärrvärmenätet vid Tölöviken

Helen moderniserar en 60 år gammal del av fjärrvärmenätet i norra ändan av Tölöviken. Arbetet medför avvikande trafikregleringar på Helsingegatan från och med 19.4.

20.04.2021

Bokslutskommuniké 1.1.2020 - 31.12.2020: Utmärkt resultat för affärsverksamheten i exceptionella förhållanden, växande kundvolym

Helen nådde ett utmärkt resultat tack vare den framgångsrika kommersiella verksamheten, trots att året 2020 präglades av coronapandemin och varmare vinter än normalt, vilka vardera bidrog till att minska omsättningen. Inom kundvolymen nådde bolaget nytt rekord för antalet el- och värmekunder. Helen fortsatte också att investera i klimatneutral produktion. Bolaget strävar målmedvetet mot långsiktiga ekonomiska mål och klimatneutralitetsmål.

11.03.2021

Helen stärker sin position på vindkraftsmarknaden: blicken på inhemska vindparksinvesteringar och på europeiska tillväxtföretag i branschen

Fjolårets vindparksinvesteringar femdubblar Helens vindkraftsproduktion. Bolaget letar fortsättningsvis efter nya intressanta vindparksprojekt i Finland. Dessutom utreds flera potentiella placeringsobjekt i europeiska tillväxtföretag i vindkraftsbranschen.

24.02.2021

Byggarbetsplatsen för Helens nya biovärmeverk i Nordsjö i gång igen, inga nya coronafall

På byggarbetsplatsen för Helens nya biovärmeverk i Nordsjö konstaterades i januari en coronainfektionskedja, totalt upptäcktes 7 fall bland entreprenörernas anställda. Byggarbetsplatsen hölls både delvis och helt stängd, tills man kunde säkerställa att det var tryggt att arbeta utan fortsatt smittspridning. Byggarbetsplatsen har nu öppnats igen och arbetena fortsätter som vanligt, med beaktande av coronaanvisningarna.

16.02.2021

För mer information


det enklaste sättet att skaffa solpaneler

Det är inte bara din elräkning som minskar utan också ditt klimatavtryck, eftersom solenergin är förnybar och klimatneutral.


Kundtidningen Helen

Kundtidningen Helen är avsedd för hushållskunder och utkommer fyra gånger per år.


Avbrott och byggarbetsplatser

På Helen utvecklar vi fjärrvärme- och fjärrkylenätet fortlöpande.