Sök aktuella artiklar

Beslut vid Helen Ab:s extra bolagsstämma

Helen Ab:s extra bolagsstämma beslutade om bolagets styrelses sammansättning och om förvärv av affärsverket Helsingfors Energis affärsverksamhet. Helsingfors Energis nuvarande affärsverksamhet (med undantag av utebelysningen) övergår till Helen Ab 1.1.2015.

19.12.2014

Helsingfors har Europas förmånligaste elpris

Helsingfors står sig bra i en internationell elprisjämförelse. Både försäljnings- och överföringspriserna är mycket konkurrenskraftiga.

04.12.2014

Helsingfors Energi blir Helen Ab

Affärsverket Helsingfors Energi blir Helen Ab 1.1.2015. Bolagets verksamhet och tjänster fortsätter som förut, och förändringen kräver inga åtgärder från kundernas sida. Bakgrunden till förändringen är Helsingfors stads beslut att bolagisera affärsverket Helsingfors Energi.

03.12.2014

Portalen i Viksbacka utsågs till Årets stålkonstruktion

Finska Stålkonstruktionsföreningen (Teräsrakenneyhdistys) har utsett årets stålkonstruktion 2014. Priset gick till Helen Elnät Ab:s 110 kV portal i Viksbacka. Den prisbelönta stålkonstruktionen anses vara ett lysande bevis på att det går att bygga vacker infrastruktur.

24.11.2014

Helsingfors Energi och Vapo har avtalat om Finlands största pelletsleverans

Helsingfors Energi och Vapo har avtalat om leverans av träpellets till Sundholmens och Hanaholmens kraftvärmeverk. Leveransvolymerna är nationellt sett mycket betydande. Pelletsen ska ersätta importerad stenkol.

20.11.2014

Elöverföringspriserna sjunker i Helsingfors

Helen Elnät Ab sänker elöverföringspriserna 1.1.2015 med i medeltal cirka tio procent. Senast sänktes överföringspriserna i januari i år.

11.11.2014

Ny elstation i Ilmala

Helen Elnät Ab bygger en underjordisk elstation på 110/20 kV i Ilmala. Den nya elstationen stärker eldistributionen i närområdena och förbättrar elleveranssäkerheten, när befolkningen i området ökar.

11.11.2014

Vinterpriset på fjärrvärme i Helsingfors sjunker igen

Priset på fjärrvärmeenergi i Helsingfors är fortsatt konkurrenskraftigt. I vinter är fjärrvärmen ännu förmånligare.

03.11.2014

Helsingfors Energi varnar för vilseledande marknadsföring

Fortsättningsvis har oroliga kunder hört av sig till Helsingfors Energi och berättat att de blivit uppringda av telefonförsäljare som försökt sälja el till dem bl.a. genom att säga att de ”samarbetar med Helsingfors Energi”. Det är fråga om vilseledande marknadsföring och spridande av falsk information. Samtalen som upplevts som vilseledande har enligt kunderna huvudsakligen kommit från Suomen Energiayhtiö.

03.11.2014

Företag och hushåll kan fungera som elreserv

Som första energibolag i Finland lanserar Helsingfors Energi tjänsten flexibel elefterfrågan. Tjänsten är avsedd för företag och sammanslutningar. Användarna av tjänsten får ersättning för att strömmen i en störningssituation kan brytas från de elanläggningar de själva valt. På det här sättet fungerar de som en störningsreserv för det finländska elnätet. Ett motsvarande pilotprojekt för hushåll har också inletts.

31.10.2014

För mer information


Kundtidningen Helen

Kundtidningen Helen är avsedd för hushållskunder och utkommer fyra gånger per år.


Avbrott och byggarbetsplatser

På Helen utvecklar vi fjärrvärme- och fjärrkylenätet fortlöpande.