Förbrukningskartläggning

Vid förbrukningskartläggningen lär vi dig känna igen saker som höjer hemmets energiräkning. Då kan du agera på ett effektivare sätt och spara både pengar och miljön.

 

Ta kontakt!

För uppföljningen av förbrukningen utnyttjas Sävel Plus -tjänsten, som hjälper dig att granska din energianvändning ända ner på timnivå. I tjänsten kan du skriva in dina egna mål för energianvändningen och se hur de uppnås med hjälp av kalendernoteringar. Regelbunden uppföljning gör det lättare att få en bild av energianvändningen.

Beräkna också klimatavtrycket av din förbrukning.

Kodin kulutuskartoitus

 

Kontaktuppgifter

Telefon

09 617 8080
Vardagar kl. 8–18

Besökadress

Energitorget
Kampgränden 2 / 
Malmbrinken 6, 3. våningen
Vardagar kl. 8–16

Dela: