Gruppbesök för skolelever

Kom på besök i grupp för att få tips om olika sätt att spara energi. Vi ordnar rundvandringar på utställningen och föreläsningar för grupper av olika slag, från skolelever till studerande och vuxengrupper.

Boka ett besök på e-post:
energiatori(at)helen.fi

Iloa Energiatorilla

Energiatorin näyttelymateriaalia

Verksamhet för unga

Vi erbjuder aktiviteter för personer i olika åldrar som är intresserade av energifrågor. För elever i årskurs sju ordnar vi studiebesök på Energitorget. Under rundvandringen får eleverna information om bland annat energiproduktion och energianvändning.

Vi är också med i Företagsbyn, som är en del av Ekonomiska informationsbyrån rf:s ungdomsprogram. Studiehelheten är avsedd för elever i årskurs 5–6. I Företagsbyn får eleverna träna sig i att arbeta, använda pengar och vara ansvarsfulla konsumenter. Varje elev har ett eget yrke som han eller hon sköter hela dagen. I Helsingfors Energis punkt får eleverna lära sig mer om energiföretagets roll i samhället och om energisparande.

För elever i årskurs nio ordnar vi årligen evenemanget Energi i Finland i samarbete med Finsk Energiindustri rf. och andra energibolag. Då får eleverna tillfälle att bekanta sig med energi- och miljöverksamheten på sin egen ort och med energibolaget.

Energiatorin näyttelymateriaalia

Varje år delar vi också ut en Energibonus på 2 000 euro till en helsingforsskola som utfört aktivt miljöarbete. Syftet är att uppmuntra ungdomar att komma med idéer till projekt som främjar hållbar utveckling och energisparande. Miljögruppen i den prisbelönta skolan får också besöka ett kraftverk.

Vi ordnar även besök för våra samarbetsskolor. Dessutom samarbetar vi med yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet.

Telefon

09 617 8080
Vardagar kl. 8–18

Besökadress

Energitorget
Kampgränden 2 / 
Malmbrinken 6, 3. våningen
Vardagar kl. 8–16

Dela: