Kundtjänst för hem

Behandling av personuppgifter

Vi är noga med hur våra kunders personuppgifter behandlas och arbetar kontinuerligt för att öka öppenheten och transparensen i våra verksamhetsrutiner.

Med personuppgifter avses förutom namn, kontaktuppgifter och personbeteckning även uppgifter om exempelvis kundens användning av tjänster, betalningsbeteende samt om förbrukningsplatsen och energiförbrukningen.

Personuppgifterna kommer huvudsakligen från kunderna själva i samband med offertförfrågningar, beställningar, avtal eller andra kontakter kring ärendet samt genom energiförbrukningsuppgifter från energimätarna som installerats på kundens förbrukningsplatser. Personuppgifter samlas också in från kunderna i samband med tävlingar, evenemang, lotterier och andra jämförbara interaktioner.

Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från Befolkningsdatasystemet, Suomen Asiakastietos register, telefonbolagens telefonkatalogsregister, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliittos förbudsregister, andra myndigheter och företag som tillhandahåller personuppgiftstjänster samt från allmänt tillgängliga källor på internet.

Personuppgifterna används för att vårda och utveckla kundrelationen, bevaka och driva in betalningar, underhålla, erbjuda, utveckla och leverera produkter och tjänster samt för att sköta Helen Ab:s interna och externa uppdrag i anslutning till produkter och tjänster.

Personuppgifterna utnyttjas också vid marknadsföring och distansförsäljning av produkter och tjänster samt vid inriktning av direktmarknadsföringen med hjälp av profilering. Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter i syfte att analysera eller förutse en persons beteende, intressen, ekonomiska situation och personliga preferenser m.m. Uppgifterna som samlas in om kunderna genom profilering används för att skapa klassificeringar och målgrupper.

Åtkomsträtt till uppgifterna har endast Helens anställda eller aktörer som Helen bemyndigat och som behöver uppgifterna i sitt arbete. Uppgifter kan översändas i enlighet med registrets användningssyfte till Helens samarbetspartners, dotterbolag, tjänsteleverantörer eller underleverantörer. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter på det sätt som gällande lagstiftning förutsätter.

Liksom i all vår verksamhet följer vi lagar och bestämmelser samt agerar hederligt, ärligt och icke-diskriminerande i förhållande till kunder, myndigheter och övriga intressentgrupper även i samband med dataskyddet.

Dela: