Kundtjänst för hem

Praxis för direktmarknadsföring samt behandling av personuppgifter

Vi vill att vår marknadsföring ska vara så meningsfull som möjligt för våra nuvarande och framtida kunder. Vi är noga med hur våra kunders personuppgifter behandlas och arbetar kontinuerligt för att öka öppenheten och transparensen i våra verksamhetsrutiner.

Direktmarknadsföring hos Helen

Syftet med direktmarknadsföring är att rikta intressanta erbjudanden till en potentiell eller nuvarande kund genom att kontakta kunden via e-post, brev eller telefon.

Direktmarknadsföring är ett viktigt sätt att nå potentiella kunder och berätta för våra nuvarande kunder om nya erbjudanden och tjänster. Genom att utöka vår kundkrets säkerställer vi att våra produkter och tjänster är konkurrenskraftiga även framöver. Samtidigt får våra kunder information om nya erbjudanden och tjänster på ett bekvämt sätt.

Några gånger per år. Vår direktmarknadsföring gör alltså inte att du blir överöst av meddelanden.

I vår direktmarknadsföring tar vi kontakt via e-post, brev och telefon.

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018 ska kunden lämna sitt uttryckliga samtycke till elektronisk direktmarknadsföring. Samtidigt som vi ber om samtycke till direktmarknadsföring uppdaterar vi också kundernas kontaktuppgifter för att bättre kunna ta kontakt i frågor som rör kundrelationen samt berätta om nya produkter och tjänster.

Direktmarknadsföringens syfte är att nå ut till nya kunder och marknadsföra nya produkter och tjänster till de nuvarande kunderna. Genom kundkommunikation vill vi vårda de befintliga kundrelationerna. Till kundkommunikation räknas till exempel tidningen Helen, nyhetsbrevet som kunden prenumererar på eller erbjudanden om att förnya ett tidsbestämt avtal.

Villkor och inställningar för direktmarknadsföring

För att uppdatera direktmarknadsföringsinställningarna är det enklast att använda blanketten.

Du kan kontrollera dina direktmarknadsföringsinställningar genom att ringa vår kundtjänst. Du kan uppdatera dina inställningar via blanketten.

Personuppgifter och behandlingen av dem

Med personuppgifter avses förutom namn, kontaktuppgifter och personbeteckning även uppgifter om exempelvis kundens användning av tjänster, betalningsbeteende samt om förbrukningsplatsen och energiförbrukningen.

Personuppgifterna kommer huvudsakligen från kunderna själva i samband med offertförfrågningar, beställningar, avtal eller andra kontakter kring ärendet samt genom energiförbrukningsuppgifter från energimätarna som installerats på kundens förbrukningsplatser. Personuppgifter samlas också in från kunderna i samband med tävlingar, evenemang, lotterier och andra jämförbara interaktioner.

Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från Befolkningsdatasystemet, Suomen Asiakastietos register, telefonbolagens telefonkatalogsregister, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliittos förbudsregister, andra myndigheter och företag som tillhandahåller personuppgiftstjänster samt från allmänt tillgängliga källor på internet.

Personuppgifterna används för att vårda och utveckla kundrelationen, bevaka och driva in betalningar, underhålla, erbjuda, utveckla och leverera produkter och tjänster samt för att sköta Helen Ab:s interna och externa uppdrag i anslutning till produkter och tjänster.

Personuppgifterna utnyttjas också vid marknadsföring och distansförsäljning av produkter och tjänster samt vid inriktning av direktmarknadsföringen med hjälp av profilering. Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter i syfte att analysera eller förutse en persons beteende, intressen, ekonomiska situation och personliga preferenser m.m. Uppgifterna som samlas in om kunderna genom profilering används för att skapa klassificeringar och målgrupper.

Åtkomsträtt till uppgifterna har endast Helens anställda eller aktörer som Helen bemyndigat och som behöver uppgifterna i sitt arbete. Uppgifter kan översändas i enlighet med registrets användningssyfte till Helens samarbetspartners, dotterbolag, tjänsteleverantörer eller underleverantörer. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter på det sätt som gällande lagstiftning förutsätter.

Liksom i all vår verksamhet följer vi lagar och bestämmelser samt agerar hederligt, ärligt och icke-diskriminerande i förhållande till kunder, myndigheter och övriga intressentgrupper även i samband med dataskyddet.

Uppdatera dina direktmarknadsföringsinställningar

Du kan ändra dina direktmarknadsföringsinställningar med vidstående blankett.

Gå till anmälan

Om du önskar en utredning av dina personuppgifter eller behandlingen av dem ber vi dig vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

 

Dela: