Menu

Hem

Ta kontakt

Telefon

09 617 8080
Vardagar klockan 8-18
Se på samtal priser

Skicka uppgifter

Gör ett nytt elavtal i elbutiken eller ändra ditt nuvarande.Nuvarande kundens anslutningEller söker du dessa?

Anslutning från en ny kund


Detta ärende gäller elfakturan

Detta ärende gäller fjärrvärmefakturan

Jag vill anmäla förändringar i mina kontaktuppgifterGamla uppgifterNya uppgifter

Övrigt ärende

Söker du följande?

Välj ämne

Vart skall elavtalet skickas?

Har du elvärme?

Elöverföringen och elförsäljningen är separerade från varandra. Ditt lokala nätbolag svarar för elöverföringen och fakturerar för den med sin faktura medan den elförsäljare du valt skickar sin faktura för den sålda elen. Som ett undantag från detta har Helsingfors Energis elförsäljningskunder i Helsingfors möjlighet att få gemensam faktura med Helen Elnät.

Logga in på vår onlinetjänst där du kan ändra dina faktureringsuppgifter.

Onlinetjänster för elkunder

Via vår Onlinetjänst kan du välja ny betalningsdag för din elräkning. Om du har e-faktura ska du också göra ändringen i din nätbank. Obs. Du kan flytta fram betalningsdagen avgiftsfritt en gång per år. Följande gånger betalningsdagen flyttas fram med mer än 14 dagar debiterar vi 2 euro om framflyttningen görs via Onlinetjänsten och 5 euro om den görs via telefon. Betalningsdagen för en direktbetalningsfaktura kan inte flyttas. Dröjsmålsränta tas ut på fakturor som betalas efter den ursprungliga förfallodagen.

Flytta fakturans betalningsdag via onlinetjänsten

ELENERGI
Med elenergi avses på räkningen den energi och den tjänst som elförsäljaren levererar. Den fakturerade energimängden grundar sig oftast på den elmängd (kWh) som använts under faktureringsperioden.

ELÖVERFÖRING
Elöverföringen produceras av det lokala nätbolaget. I Helsingfors är det Helen Elnät Ab. Elnätets uppgift är att överföra elen som producerats i kraftverken till användarna. Elnätet upprätthålls med avgifterna för elöverföringsprodukten. Energimyndigheten övervakar att överföringspriserna är skäliga.

ELSKATT
Elskatt betalas för elförbrukningen. Skatten består av punktskatt på el samt försörjningsberedskapsavgift. Nätbolaget fakturerar elskatten i samband med överföringsavgiften och redovisar sedan skatten till staten.

KWH Kilowattimme
En wattimme (Wh) är en energienhet som motsvarar en effekt på en watt under en timme. Vid mätning av mängden elenergi används vanligen enheten kilowattimme (kWh), som är 1 000 wattimmar.

Elpriset består av tre delar: elenergi, elöverföringstjänst och skatter. I samband med överföringspriset debiteras elskatt. I samband med överföringspriset och försäljningspriset debiteras också moms. Mer än en tredjedel av den totala elräkningen utgörs av skatter. Elöverföringspriset består av flera komponenter. Överföringsavgiften används till nätunderhåll och investeringar i nytt elnät. I överföringsavgiften ingår även mätning av elförbrukningen. Dessutom innefattar överföringsavgiften ersättning för den riksomfattande nätöverföringen och kostnader för nätförluster.

Exempel på hur elräkningen fördelar sig i en lägenhet med en elförbrukning på cirka 2 000 kWh/år.

Är du redan kund hos oss?

Meddela din nya adress genom att göra flyttanmälan. Samtidigt kan du välja en lämplig elprodukt till ditt nya hem.

Gör flyttanmälan

Är du nu kund?

Beställ el från oss till ditt nya hem. Vi sköter om att ditt gamla avtal avslutas.

Beställ el

Följa ditt energiförbrukning

Via den avgiftsfria Sävel-tjänsten kan du följa ditt hushålls eller ditt företags energiförbrukning till och med på timnivå. Den hjälper dig att planera och minska din energianvändning. Sävel Mobile (beta) är planerad för mobil enheter.

Det är bara elkunder som måste registrera sig. De uppgifter som behövs för registreringen finns på den senaste fakturan.

Logga in

Sävel Plus eller Sävel Mobile

Uträtta ärenden direkt på nätet

Via vår online-tjänst kan du uträtta ärenden direkt på nätet.

  • Kontrollera dina avtalsuppgifter och fakturor
  • Ändra dina kontaktuppgifter
  • Bläddra bland elmätarens avläsningsvärden
  • Säg upp ditt avtal

Logga in

  • Följa ditt energiförbrukning

    Via den avgiftsfria Sävel Plus -tjänsten kan du följa ditt hushålls energiförbrukning till och med på timnivå. Den hjälper dig att planera och minska din energianvändning. Tjänsten är avsedd för alla våra kunder som har fjärravlästa mätare i sin fastighet. 

    Logga in