Fjärrkyla till hela Helsingfors

Moderna byggnader behöver både värme och kyla. Vi levererar energieffektiv och miljövänlig kyla till bostäder och affärslokaler i hela Helsingfors. Fjärrkyla är en bekymmersfri, ljudlös och driftsäker lösning som ökar trivseln och boendekomforten.

  • Hushållen och företagen

Fjärrkyla

Fjärrkyla är världens coolaste sätt att höja boendekomforten.

  • Hushållen och företagen

Anslutning

Läs om anslutning till fjärrkyla steg för steg.

  • Hushållen och företagen

Ta kontakt

Ta kontakt med våra säljare via telefon eller e-post eller använd kontaktformuläret.

  • Nuvarande kunder

För kunder

Uppföljning av energianvändingen och tilläggstjänster.

  • Nuvarande kunder

Ändringsarbeten

Beställ ändringsarbeten i fjärrvärmeledningarna och mätcentralen.