Energiproduktion i ständig utveckling

Vårt mål är ett klimatneutralt energisystem. Vi producerar el, värme och kyla i våra produktionsanläggningar som huvudsakligen är belägna i Helsingfors. Vi förbättrar kontinuerligt våra sätt att producera, lagra och återvinna energi.

  • Energiproduktion

Energiproduktion i Helsingfors

Vi producerar energi effektivt genom kraftvärmeproduktion och jämnar ut produktionen med hjälp av värme- och kyllager. Vi producerar solkraft i våra egna kraftverk, den övriga förnybara energin köper vi från andra delar av landet via intressebolag.

  • Energiproduktion

Kraftverken

Våra kraftverk är belägna runt om i Helsingfors. Läs mer om kraftverken!

  • Energiproduktion

Energins ursprung

Se vad elen, fjärrvärmen och fjärrkylan produceras med.

  • Energiproduktion

De specifika utsläppen från energin

Vi anger utsläppen per producerad enhet energi.

  • Energiproduktion

Energikällor

Våra energikällor är stenkol, naturgas, kärnkraft, vattenkraft, spillvärme, havsvatten, träpellets, biogas, eldningsolja samt vindkraft och solenergi.

  • Våra utvecklingsprojekt

Projektnyheter

Nyheter om ibruktagandet av nya innovationer.

  • Våra utvecklingsprojekt

Case: Zachrisbackens Skola

I pilotskolan för förnybar energi håller eleverna koll på energiförbrukningen och produktionen av förnybar energi i realtid.