Energiproduktion

Energins ursprung

Ursprunget av el

2016

Energiamuoto%
Förnybara 25
Fossila 33
Kärnkraft 42

Av den sålda elen 19 % såldes som förnybara separata produkter och 12 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

2015

Energiamuoto%
Förnybara 25
Fossila 30
Kärnkraft 45

Av den sålda elen 11 % såldes som förnybara separata produkter och 13 % som särredovisad kärnkraft.

Ursprunget av fjärrvärme

2016

Energiamuoto%
Olja 2
Naturgas 31
Bio 1
Kol 59
Värmepumpen 7

Totalt anskaffades 7 100 GWh fjärrvärme, varav 91 % genom kraftvärmeproduktion.

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

2015

Energiamuoto%
Olja 1
Naturgas 53
Värmepumpen 7
Kol 40

Totalt anskaffades 6 400 GWh fjärrvärme, varav 88 % genom kraftvärmeproduktion.

Ursprunget av fjärrkyla

2016

Energiamuoto%

Absorbtion

12
Havsvatten 10

Värmepumpar

79

Totalt producerades 141 GWh fjärrkyla. 

Uppgiften om utsläpp från fjärrkyla uppdateras i mars varje år.

2015

Energiamuoto%

Absorbtion

14
Havsvatten 12

Värmepumpar

74

Totalt producerades 125 GWh fjärrkyla.

El till grossister

2016

Energiamuoto%
Kol 32
Kärnkraft 23
Förnybara 15
Naturgas 30

Elanskaffningen från kraftverken i Helsingfors samt via kraftandelar och köp uppgick totalt till, 6 460 GWh. Av elen producerades 62 % vid kraftverken i Helsingfors. Kraftvärmeproduktionens andel vid kraftverken i Helsingfors var 100 %.

Uppgiften uppdateras i juli varje år.

2015

Energiamuoto%
Kol 18
Kärnkraft 20
Förnybara 13
Naturgas 49

Elanskaffningen från kraftverken i Helsingfors samt via kraftandelar och köp uppgick totalt till, 7 000 GWh. Av elen producerades 67 % vid kraftverken i Helsingfors. Kraftvärmeproduktionens andel vid kraftverken i Helsingfors var 99 %.

Dela: