Esplanadens värmepumpsanläggning

Värmepumpsanläggningen som togs i bruk 2018 minskar Helens koldioxidutsläpp med cirka 20 000 ton per år.

  • Vad: värme och kyla
  • Av vad: fjärrkylans och fjärrvärmens returvatten samt el
  • Var: Under Esplanadparken i Helsingfors centrum
  • När: 2018
  • Hur mycket: 50 MW kyla och 22 MW värme
Esplanadin lämpö- ja jäähdytyslaitos

För mer information


Kraftverken

Våra kraftverk är belägna runt om i Helsingfors. Läs mer om kraftverken!


Kraftverken i Nordsjö

Största delen av elen och fjärrvärmen som Helsingfors behöver produceras i kombikraftverken i Nordsjö.


Hanaholmens kraftverk


Sundholmens kraftverk


Värmecentralerna


Katri Vala värmepumpsanläggning


Vattenkraftverken i Kymmene älv


Reservkraftverket på Skällaren