Hanaholmens kraftverk

Hanaholmens kraftverk stängs före utgången av år 2024. Det ersätts med biovärmecentraler och annan förnybar energi.

I Hanaholmens kraftverk ökar vi användningen av förnybar energi genom att blanda träpellets i stenkolet. Under de senaste åren har vi också förbättrat rökgasreningen och förbränningstekniken vid kraftverket.

LJUSKONST PÅ KRAFTVERKSOMRÅDET

Hanaholmens kraftverk

För mer information


Kraftverken

Våra kraftverk är belägna runt om i Helsingfors. Läs mer om kraftverken!


Kraftverken i Nordsjö

Största delen av elen och fjärrvärmen som Helsingfors behöver produceras i kombikraftverken i Nordsjö.


Sundholmens kraftverk


Värmecentralerna


Katri Vala värmepumpsanläggning


Esplanadens värmepumpsanläggning


Vattenkraftverken i Kymmene älv


Reservkraftverket på Skällaren


Hanaholmens kraftverksområde