• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.

Energiproduktion

Hanaholmens kraftverk

Hanaholmens kraftverk stängs före utgången av år 2024. Det ersätts med biovärmecentraler och annan förnybar energi.

I Hanaholmens kraftverk ökar vi användningen av förnybar energi genom att blanda träpellets i stenkolet. Under de senaste åren har vi också förbättrat rökgasreningen och förbränningstekniken vid kraftverket.

LJUSKONST PÅ KRAFTVERKSOMRÅDET

Hanaholmens kraftverk

Dela: