Hanaholmens kraftverksområde

Installationen ”Vastavalo” som skapats på Hanaholmen av arkitekt Sakari Tilanterä togs i bruk 2004. Installationen består av 56 äppelgröna stolpar som löper som ett staket runt kollagret på Hanaholmen. 

Ljuskonst på kraftverksområdet

Staketstolparna är belysta med LED-lampor som ger indirekt ljus. Konstverket är upplyst kvällar och nätter, på dagarna avtecknar sig de gröna stolparna mot det svarta kolet. Installationen som skapats med energisnål LED-belysning representerar modern belysningsteknik.

Hanasaaren valoteos

För mer information


Hanaholmens kraftverk