Katri Vala värmepumpsanläggning

Världens största värmepumpsanläggning som producerar värme och kyla. Koldioxidutsläppen är över 80 % mindre jämfört med till exempel separat värmeproduktion med tjock eldningsolja.

  • Vad: värme och kyla
  • Av vad: renat avloppsvatten, fjärrkylans returvatten och el
  • Var: Under Katri Valas park i Sörnäs
  • När: 2006
  • Hur mycket: 126 MW värme, 80 MW kyla 

Katri Vala

 

Så fungerar en värmepump

En värmepump fungerar enligt samma princip som till exempel ett kylskåp.

1) Kondensor (varma sidan) – I kondensorn är köldmediet i vätskeform.

2) Förångare (kalla sidan) – I förångaren är trycket lägre och då övergår köldmediet till gasform. Förångningen kräver energi, som köldmediet får genom att hämta värme ur sin omgivning. Då sjunker temperaturen.

3) Kompressor – Kompressorn höjer trycket i köldmediet, så att det igen övergår till vätskeform i kondensorn. Samtidigt avger det energi i form av värme till sin omgivning. 

 

 

För mer information


Kraftverken

Våra kraftverk är belägna runt om i Helsingfors. Läs mer om kraftverken!


Kraftverken i Nordsjö


Hanaholmens kraftverk


Sundholmens kraftverk


Värmecentralerna


Esplanadens värmepumpsanläggning


Vattenkraftverken i Kymmene älv


Reservkraftverket på Skällaren

Dela: