• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.

Energiproduktion

Sundholmens kraftverk

I Sundholmens kraftvärmeverk ökar vi användningen av förnybar energi genom att blanda träpellets i stenkolet. 

För pelletsinblandningen har vi byggt ett system för mottagning, lagring och inmatning av pellets på kraftverksområdet. Vi har ytterligare förbättrat kraftverkets rökgasrening genom att effektivisera avsvavlingen och ta i bruk en katalysator som renar rökgaserna från kväveoxider och representerar bästa tillgängliga teknik.

ANTTIS FOTSTEG – EN KRAFTLEDNING ÖVER HAVET

Sundholmens kraftverk

Dela: