Sundholmens kraftverk

I Sundholmens kraftvärmeverk ökar vi användningen av förnybar energi genom att blanda träpellets i stenkolet. 

För pelletsinblandningen har vi byggt ett system för mottagning, lagring och inmatning av pellets på kraftverksområdet. Vi har ytterligare förbättrat kraftverkets rökgasrening genom att effektivisera avsvavlingen och ta i bruk en katalysator som renar rökgaserna från kväveoxider och representerar bästa tillgängliga teknik.

ANTTIS FOTSTEG – EN KRAFTLEDNING ÖVER HAVET

Sundholmens kraftverk

För mer information


Kraftverken

Våra kraftverk är belägna runt om i Helsingfors. Läs mer om kraftverken!


Kraftverken i Nordsjö


Hanaholmens kraftverk


Värmecentralerna


Katri Vala värmepumpsanläggning


Esplanadens värmepumpsanläggning


Vattenkraftverken i Kymmene älv


Reservkraftverket på Skällaren


Anttis fotsteg