Anttis fotsteg

De cirka 60 meter höga landskapsstolparna har döpts till Anttis fotsteg efter professor Antti Nurmesniemi som ritat dem. Julhelgen till ära är stolpen längst ute på Örarna belyst mellan jul och trettondag.

Antin Askeleet ovat esimerkki sähköverkon designista

Helsingfors äldsta kraftledning går över havet

Vi förnyade kraftledningen mellan elstationerna på Sundholmen och i Mejlans 2003. Det blev aktuellt att förnya Helsingfors äldsta kraftledning från 1951 för att förbättra leveranssäkerheten i stadens sydvästra delar och i innerstaden. Samtidigt höjde vi kraftledningens överföringskapacitet för att bättre tillgodose den växande elförbrukningen i Helsingfors.

Landskapsstolpar i stället för fackverksstolpar

Kraftledningen över havsområdet utanför Tölö fick ledningsstolpar som representerar ny industriell design och som till både modell och färgsättning skiljer sig från de gamla fackverksstolparna. De nya stolparna är formgivna av professor Antti Nurmesniemi.
Det centrala läget var orsaken till att vi lät göra en plan för nya ledningsstolpar utanför Tölö. Tanken var att hitta en ny stolpmodell som är en representant för sin tid och därmed även harmonierar med det moderna stadslandskapet. Sammanlagt ersattes nio stolpar längs linjen. De fem stolparna ute i havet är landskapsstolpar av den nya typen medan de övriga är traditionella fackverksstolpar.

Luftledning billigare än jordkabel

Kraftledningen mellan Sundholmen och Mejlans kommer även i fortsättningen att vara en luftledning, eftersom luftledningar har mångdubbel överföringskapacitet jämfört med jordkabel. Luftledningar blir också tre gånger billigare än jordkabel. En jordkabel genom havsområdet skulle kräva att en tunnel sprängs in i berggrunden, detta för att ledningen som är av central betydelse för eldistributionen i Helsingfors ska vara tillräckligt skyddad och även kunna underhållas snabbt och ekonomiskt.

För mer information


Sundholmens kraftverk