Värmecentralerna

Värmecentralerna som finns runt om i Helsingfors ser till att värmen räcker till vid kallt väder, men även vid störningar och planerade driftsstopp i kraftverken. 

Vi förbättrar värmecentralernas effektivitet ytterligare och byter ut bränslena mot utsläppssnålare.

Lämpökeskukset

För mer information


Kraftverken

Våra kraftverk är belägna runt om i Helsingfors. Läs mer om kraftverken!


Kraftverken i Nordsjö

Största delen av elen och fjärrvärmen som Helsingfors behöver produceras i kombikraftverken i Nordsjö.


Hanaholmens kraftverk


Sundholmens kraftverk


Katri Vala värmepumpsanläggning


Esplanadens värmepumpsanläggning


Vattenkraftverken i Kymmene älv


Reservkraftverket på Skällaren


Skorstenen i Alphyddan