Skorstenen i Alphyddan

Fjärrvärmeförbrukningen i Helsingfors syns konkret i stadsbilden, när den 35 meter höga skorstenen på Alphyddans värmecentral med hjälp av belysning förvandlas till en mätare som visar hur mycket värmeenergi som förbrukas.

Alppilan piippu

Skorstenens färg visar stadens energiförbrukning

Belysningen växlar färg på en niogradig skala beroende på hur mycket fjärrvärme som förbrukas. Vid hög förbrukning är färgen röd och vid låg förbrukning grön.

Alphyddans värmecentral är vår äldsta värmecentral och togs i drift 1965. Värmecentralen fungerar som spets- och reservvärmecentral för fjärrvärmen och bidrar till att trygga störningsfri fjärrvärmeleverans även vid sträng kyla.

För mer information