Projekt nyheter

Helens projekt med värmeutvinning ur havsvatten går vidare till upphandling av en allianspartner för havsvattensystemets utvecklings- och genomförandefaser

Helen har inlett en offentlig upphandling gällande valet av allianspartner för havsvattensystemet. Upphandlingens syfte är att hitta en byggpartner i världsklass, med vilken man ingår en allians för att utveckla och genomföra havsvattensystemets del av projektet till helt färdigt skede. Alliansen för havsvattensystemet är tänkt att bestå av Helen och den byggare man söker genom upphandlingen..

19.04.2022

Suomen Hyötytuulis nya vindpark ger Helen mer vindkraftsproducerad el

Helens vindkraftsproducerade el ökar ytterligare efter att Suomen Hyötytuuli Oy fattade ett investeringsbeslut om att bygga Oosinselkä vindpark i Björneborg och dess grannkommun Euraåminne. Helens helägda dotterbolag Oy Mankala Ab är en av delägarna i Hyötytuuli och Mankalas andel av Oosinselkä vindpark är 25 procent.

19.04.2022

Helen frigör sig från ryska bränslen

Helen frigör sig från ryska bränslen som en följd av kriget i Ukraina. Vi beslutade i början av mars att tills vidare köpa stenkol från andra länder än Ryssland. 

12.04.2022

Preliminär förläggning vald för jordkabel på 400 kilovolt att byggas i Helsingfors

Finlands stamnätsbolag Fingrid Abp och dess samarbetspartners planerar en ny underjordisk kabelförbindelse på 400 kilovolt i Helsingfors. Man har tagit fram en preliminär rutt för jordkabeln från Västersundoms kraftcentral i Vanda till Viksstrandens energikvarter i Helsingfors. Under våren och sommaren utförs terrängundersökningar längs sträckan. Med hjälp av dem planerar man kabelns exakta placering och kommande bygge.

11.04.2022

Helen bygger framtidens energiplattform och skapar en digital tvilling till fjärrvärmenätet tillsammans med Gradyent

Att få mer information i realtid om värmenätets funktion är ett led i övergången till decentraliserad energiproduktion.

07.04.2022

Kvarnbäckens issportcenter fungerar som fjärrvärmekälla – spillvärme tas tillvara och värmer helsingforsarnas hem Myllypuron jääurheilukeskus Oy har ingått ett intentionsavtal med Helen Ab. De övriga projektpartnerna Caverion och YIT har varit med i proj

Myllypuron jääurheilukeskus Oy har ingått ett intentionsavtal med Helen Ab. De övriga projektpartnerna Caverion och YIT har varit med i projektplaneringen sedan 2019. Ändamålsenligt utnyttjande av spillvärme och hållbar miljö- och byggnadsplanering spelar en viktig roll i projektet. I bästa fall är issportcentret inte längre bara klimatneutralt, utan skapar också ett så kallat ekologiskt handavtryck genom att producera energi även för den omgivande stadsstrukturen.

18.03.2022

På grund av situationen i Ukraina anskaffar Helen tillsvidare sitt stenkol från andra länder än Ryssland

På grund av det geopolitiska läget har vi beslutat att tillsvidare anskaffa stenkolet från andra länder än Ryssland. Som bolag iakttar vi de vid tidpunkten gällande sanktionerna med anledning av krisen i Ukraina.

01.03.2022

Helens vindkraftsproduktion tredubblas – Fortum och Helen samarbetar om att bygga vindkraft i Österbotten

Fortum och Helen investerar i vindkraft tillsammans. I närheten av Närpes och Kristinestad byggs två vindparker, Pjelax-Böle och Kristinestad Norr. Projektet tredubblar Helens vindkraftsproduktion och efter investeringen producerar Helen hela en terawattimme vindkraft per år. Mängden motsvarar en fjärdedel av Helsingfors elförbrukning.

29.12.2021

Helen slutar använda kol över fem år tidigare än planerat

Stängningen av Sundholmens kolkraftverk är en klimatinsats av nationell betydelse.

21.12.2021

Undersökningen om värmeutvinning ur havsvatten går framåt, nya alternativ och ny samarbetspartner med i bilden

Helen utvidgar sin pågående undersökning om värmeutvinning ur havsvatten genom att ta in en ny strategisk samarbetspartner, Boost Brothers. Samarbetets syfte är att utreda olika möjligheter att bygga ett system för värmeutvinning ur havsvatten samt en planerad värmepumpsanläggning på Sundholmen. Projektet stöder Helens mål om att bygga ett decentraliserat stadsenergisystem, där värme och el produceras klimatneutralt av energi som utvinns ur marken, luften och vattnet samt ur spillvärme.

16.12.2021

För mer information


Case: Zachrisbackens Skola

I pilotskolan för förnybar energi håller eleverna koll på energiförbrukningen och produktionen av förnybar energi i realtid.