Våra utvecklingsprojekt

Projekt nyheter

Elnät
  • Helenkoncernens delårsöversikt januari-september 2018

    Helenkoncernen ökade sin omsättning genom framgångsrika åtgärder på grossistmarknaden för el. Helens kundunderlag fortsatte att växa och försäljningen av kyla ökade mycket kraftigt. I fortsättningen söker Helen i allt högre grad tillväxt i nya energitjänster och lösningar kring ren energi samt via partnerskap och investeringar.

    02.11.2018

  • Växande andel förnybar energi kräver flexiblare elsystem

    Inom de närmaste åren ökar produktionen av förnybar energi i både Europa och Finland, och därmed också behovet av flexibla lösningar i elsystemet. I Helsingfors utvecklas marknadslansering av decentraliserad produktion och flexibilitet som ett led i ett EU-projekt.

    22.12.2017