Case: Zachrisbackens Skola

Vi byggde ett uppvärmningssystem som baserar sig på förnybar energi i Zachrisbackens skolcentrum. Systemet kombinerar jordvärme, solvärme, en biovärmecentral och magasinering av värmen.

Zachrisbacken – pilotskola för förnybar energi

Zachrisbacken är ett pilotprojekt där vi testar nya energilösningar. 100 % av den energi skolan använder produceras nu med förnybar energi. Energisystemet för Zachrisbackens skolcentrum är det första steget i ett storskaligare försök i Östersundom.

Eleverna och lärarna i Zachrisbackens skolcentrum har ända från början fått komma med idéer om hur den nya energilösningen också ska kunna utnyttjas inom undervisningen. Vi satte upp displayer i skolan som visar värmeproduktionen i realtid. Samma information kan du också se på den här sidan, nedan ser du t.ex. skolans värmeproduktion under föregående dygn.

Värmeproduktion i dag

27.5.-28.5.

Solvärme

Jordvärme

Bioolja

VÄRMEPRODUKTION NU

Solvärme

Jordvärme

Bioolja

SOLFÅNGARNA

Solfångarna tar tillvara värmen från solen och använder den för att värma skolan och skolans tappvarmvatten. Varje solfångare är 2 meter hög och 5 meter bred. De 16 solfångarna har alltså en total yta på 160 kvadratmeter. Solfångarnas produktionseffekt är 150 kW.

Solfångarna i Zachrisbacken

Jordvärmebrunnarna i Zachrisbacken

JORDVÄRMEBRUNNARNA

Jordvärmebrunnarna är cirka 300 meter djupa borrhål med rör inuti. I rören cirkulerar bioetanol, som samlar upp värmeenergi ur den omgivande marken till värmepumparna som sedan värmer skolan. Jordvärmebrunnarna är 21 stycken och värmepumparnas dimensioneringseffekt är 275 kW.

VÄRMECENTRALEN

Den oljeeldade värmecentralen värmer skolan när jordvärmen och solvärmen inte räcker till för att tillgodose behovet, i praktiken vid kallt vinterväder. Värmecentralen producerar energi med bioolja. Värmen överförs till skolan via ett vattenburet värmedistributionssystem. Skolans maximala behov av uppvärmningseffekt är 1200 kW. Värmecentralens maximieffekt är 1500 kW, vilket innebär att den har dimensionerats för att tillgodose skolans värmebehov i alla situationer.

Värmecentralen i Zachrisbacken

TILLSAMMANS MED ELEVERNA

Helen har ordnat workshoppar för eleverna och lärarna i Zachrisbackens skolcentrum där man diskuterat hur lösningen med förnybar energi kan utnyttjas i undervisningen.

Närmare 300 barn i olika åldrar har fått lära sig identifiera förbrukningen och produktionen av uppvärmningsenergi i skolan. Produktionsinformationen kan utnyttjas inom olika läroämnen så som matematik, fysik och modersmålet.

Eleverna och lärarna fick vara med och planera hur uppvärmningssystemet och informationen om produktionen ska synliggöras i skolan på ett sätt som är lättbegripligt och stöder inlärningen. Displayerna som satts upp i skolan visar nu i realtid hur mycket energi som kommer från jordvärmen, solfångarna och värmecentralen och vad siffrorna innebär t.ex. omräknat till varma duschar.

Skolans rektor Kaisa Alanne är nöjd med workshopparna och hela pilotprojektet.

- Vi är glada att ha fått vara med i pilotprojektet kring uppvärmning med förnybar energi. Det har väckt både elevernas och lärarnas intresse för energifrågor. Vi kan utnyttja informationen om energiproduktionen i väldigt många ämnen, och energin binder också ihop olika läroämnen, säger Alanne.

Värme produktion just nu, omräknad till varma duschar

Solvärme

Jordvärme

Bioolja

= 20 kW