Sök aktuella artiklar

Helen sänker elpriserna med i medeltal 48 procent

Helen sänker kännbart elpriserna i sina tillsvidareavtal från och med 1 april. Sänkningen är i medeltal 48 procent. Sänkningen gäller också Tjänsteavtal för hushåll, där sjunker priset med i medeltal

01.02.2023

Helen lanserar ny prisbegränsad produkt med 20 c/kWh grundpris som sporrar till att spara el

För närvarande finns det två mycket stora utmaningar på energimarknaden i Finland och Europa. Elpriset är ovanligt högt och det är osäkert om elen räcker till. Av de här orsakerna har Helen beslutat

22.12.2022

Helen får ny VD

Helen får ny VD i januari 2023, när Helens nuvarande VD Juha-Pekka Weckström övergår till nya uppgifter utanför bolaget. Till ny VD har bolagets styrelse utsett Olli Sirkka, som tillträder den 16

22.12.2022

Nordsjö biovärmeverk har inlett värmeproduktion – den flexibla hybridanläggningen ger energieffektivitet i toppklass

Nordsjö biovärmeverk har planenligt inlett värmeproduktion under uppvärmningssäsongen 2022–2023. Till fjärrvärmenätet har anläggningen producerat värme med biomassa sedan den 9 december.

20.12.2022

Helens och LämpöYkkönens samföretag Geonova Ab med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar inleder sin verksamhet

Helen Ab och LämpöYkkönen Oy har grundat bolaget Geonova Ab, som inriktar sig på jordvärme- och värmepumpslösningar. På den föränderliga energimarknaden lanserar bolaget en livscykelmodell, som

16.12.2022

Klimatneutralt energibolag 2030 – 80 % utsläppsminskning möjlig redan 2025

Helens mål är att vara ett klimatneutralt energibolag år 2030. I vårt klimatneutralitetsprogram berättar vi om de åtgärder och den utsläppsminskningsväg genom vilka vi ska nå vårt mål, minska vårt

14.12.2022

Vindkraft är en av grundpelarna för ett hållbart energisystem

På Helen har året 2022 varit ett segertåg för vindkraft. De 20 vindkraftverken i vår vindpark Lakiakangas 3 inledde reguljär elproduktion i april, de sju kraftverken i Juurakko i november, och

08.12.2022

Sweco ska designa Helens första vätgasanläggning

Sweco ska utföra den grundläggande designen av 3H2 – Helsinki Hydrogen Hub, som Helen planerar att anlägga i Nordsjö. Med hjälp av ett pilotprojekt som tar sikte på vätgasproduktion strävar Helen

30.11.2022

Helen sätter fart på vindkraftsinvesteringarna – Ny vindpark byggs i Östra Finland

Helen har tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond och OX2 kommit överens om att bygga en vindpark på 145 megawatt i Pieksämäki. I vindparken i Niinimäki byggs totalt 22

28.11.2022