Nyheter om miljö

Helen och Elisa värmer bostäder i Helsingfors med spillvärme från datacentral

Att fånga upp spillvärme och utnyttja klimatneutral värme ökar självförsörjningen med energi och ger möjlighet att värma tusen bostäder i Helsingfors.

10.08.2022

Konsumenterna intresserade av sin energiförbrukning - användningen av tjänsten Oma Helen på stark uppgång

Våra kunders intresse för att hålla koll på sin energiförbrukning har ökat märkbart efter att energifrågor och energispartips började dyka upp i nyhetsrubrikerna i somras. Det här märks bland annat i att allt fler börjat använda tjänsten Oma Helen, som lanserades 2020. Tjänsten, där våra kunder kan hålla koll på sin energiförbrukning ända ner på timnivå, hade i början av augusti redan tagits i bruk av 270 000 kunder, och antalet ökar hela tiden.

09.08.2022

Nya Yritys Helen erbjuder information om energiförbrukningen ända ner på timnivå

Helen utvecklar övergripande digitala tjänster för kunderna. Tjänsterna gör det lättare för kunderna att sköta ärenden och ger ny insikt om energiförbrukningen. För företags- och bostadskunder har Helen lanserat den nya digitala tjänsten Yritys Helen. Den ger möjlighet att hålla koll på fastighetens energiförbrukning ända ner på timnivå för de tre senaste åren.

20.07.2022

Helen och LämpöYkkönen grundar samföretag med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar

Helen Ab gör en betydande investering på värmepumpsmarknaden genom att tillsammans med LämpöYkkönen Oy grunda ett samföretag med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar. I samföretaget förenar två framstående branschexperter sina kompetenser för att erbjuda kunderna energieffektiva och klimatneutrala värme- och kyllösningar i Helsingfors och på annat håll i landet. Innan samföretaget kan grundas och de tillhörande arrangemangen genomföras måste Konkurrens- och konsumentverket (KKV)

06.07.2022

Helen och Equinix värmer i framtiden allt fler Helsingforshem med spillvärme från datacentraler

Företagen utvidgar sitt samarbete i världsklass genom att tillvarata spillvärme från datacentraler i Viksbacka och Södervik och använda den för att värma bostäder i Helsingfors.

29.06.2022

Helen bygger ut sin solenergiproduktion i rask takt – den första solparken i industriell skala byggs i Nurmijärvi i sommar

Vi vill vara föregångare i energiomvälvningen och svara på det allt mer elberoende samhällets behov av energisjälvförsörjning genom utsläppsfri energiproduktion. Solparker, som än så länge är sällsynta i Finland, kommer att vara en viktig komponent i elproduktionsmixen. Helens första solpark byggs i sommar i Nurmijärvi, men fler motsvarande projekt är under planering redan inom en nära framtid.

28.06.2022

Suomen Hyötytuulis nya vindpark ger Helen mer vindkraftsproducerad el

Helens vindkraftsproducerade el ökar ytterligare efter att Suomen Hyötytuuli Oy fattade ett investeringsbeslut om att bygga Oosinselkä vindpark i Björneborg och dess grannkommun Euraåminne. Helens helägda dotterbolag Oy Mankala Ab är en av delägarna i Hyötytuuli och Mankalas andel av Oosinselkä vindpark är 25 procent.

19.04.2022

Helen bygger framtidens energiplattform och skapar en digital tvilling till fjärrvärmenätet tillsammans med Gradyent

Att få mer information i realtid om värmenätets funktion är ett led i övergången till decentraliserad energiproduktion.

07.04.2022

Kvarnbäckens issportcenter fungerar som fjärrvärmekälla – spillvärme tas tillvara och värmer helsingforsarnas hem Myllypuron jääurheilukeskus Oy har ingått ett intentionsavtal med Helen Ab. De övriga projektpartnerna Caverion och YIT har varit med i proj

Myllypuron jääurheilukeskus Oy har ingått ett intentionsavtal med Helen Ab. De övriga projektpartnerna Caverion och YIT har varit med i projektplaneringen sedan 2019. Ändamålsenligt utnyttjande av spillvärme och hållbar miljö- och byggnadsplanering spelar en viktig roll i projektet. I bästa fall är issportcentret inte längre bara klimatneutralt, utan skapar också ett så kallat ekologiskt handavtryck genom att producera energi även för den omgivande stadsstrukturen.

18.03.2022

Hesburger får Helens högeffektsladdstationer – nu kan du ladda elbilen medan du äter din hamburgare

Hesburger och energibolaget Helen inleder samarbete kring laddning av elbilar. I den första fasen installeras laddstationer som ägs av Helen på sju av Hesburgers restauranger. Senare utvidgas samarbetet så att också andra Hesburgerrestauranger får Helens laddstationer.

30.12.2021