Nyheter om miljö

Helen bygger framtidens energiplattform och skapar en digital tvilling till fjärrvärmenätet tillsammans med Gradyent

Att få mer information i realtid om värmenätets funktion är ett led i övergången till decentraliserad energiproduktion.

07.04.2022

Kvarnbäckens issportcenter fungerar som fjärrvärmekälla – spillvärme tas tillvara och värmer helsingforsarnas hem Myllypuron jääurheilukeskus Oy har ingått ett intentionsavtal med Helen Ab. De övriga projektpartnerna Caverion och YIT har varit med i proj

Myllypuron jääurheilukeskus Oy har ingått ett intentionsavtal med Helen Ab. De övriga projektpartnerna Caverion och YIT har varit med i projektplaneringen sedan 2019. Ändamålsenligt utnyttjande av spillvärme och hållbar miljö- och byggnadsplanering spelar en viktig roll i projektet. I bästa fall är issportcentret inte längre bara klimatneutralt, utan skapar också ett så kallat ekologiskt handavtryck genom att producera energi även för den omgivande stadsstrukturen.

18.03.2022

Hesburger får Helens högeffektsladdstationer – nu kan du ladda elbilen medan du äter din hamburgare

Hesburger och energibolaget Helen inleder samarbete kring laddning av elbilar. I den första fasen installeras laddstationer som ägs av Helen på sju av Hesburgers restauranger. Senare utvidgas samarbetet så att också andra Hesburgerrestauranger får Helens laddstationer.

30.12.2021

Helens vindkraftsproduktion tredubblas – Fortum och Helen samarbetar om att bygga vindkraft i Österbotten

Fortum och Helen investerar i vindkraft tillsammans. I närheten av Närpes och Kristinestad byggs två vindparker, Pjelax-Böle och Kristinestad Norr. Projektet tredubblar Helens vindkraftsproduktion och efter investeringen producerar Helen hela en terawattimme vindkraft per år. Mängden motsvarar en fjärdedel av Helsingfors elförbrukning.

29.12.2021

Helen slutar använda kol över fem år tidigare än planerat

Stängningen av Sundholmens kolkraftverk är en klimatinsats av nationell betydelse.

21.12.2021

Undersökningen om värmeutvinning ur havsvatten går framåt, nya alternativ och ny samarbetspartner med i bilden

Helen utvidgar sin pågående undersökning om värmeutvinning ur havsvatten genom att ta in en ny strategisk samarbetspartner, Boost Brothers. Samarbetets syfte är att utreda olika möjligheter att bygga ett system för värmeutvinning ur havsvatten samt en planerad värmepumpsanläggning på Sundholmen. Projektet stöder Helens mål om att bygga ett decentraliserat stadsenergisystem, där värme och el produceras klimatneutralt av energi som utvinns ur marken, luften och vattnet samt ur spillvärme.

16.12.2021

Helen och Horisont Energi inleder samarbete kring infångning, utnyttjande och lagring av koldioxid

Energibolaget Helen och norska Horisont Energi, som är ett bolag för ren energi, har undertecknat ett intentionsavtal om samarbete kring väteekonomi och lagring av koldioxid. Bolagen utreder tillsammans möjligheterna att fånga in koldioxid ur kraftverkens rökgaser och utnyttja och lagra den, samt logistiken kring detta.

15.12.2021

Lakiakangas 3 femdubblar Helens vindkraftsproduktion

Byggandet av vindparken Lakiakangas 3 går framåt med god fart. För närvarande produceras ren vindkraft redan av 7 vindkraftverk. Inom januari ska alla 20 vindkraftverk i parken vara i produktion.

14.10.2021

VD Juha-Pekka Weckström: Helen har förbundit sig till Helsingfors ambitiösa klimatmål om klimatneutralitet 2030 och noll utsläpp 2040

Helsingfors stad offentliggjorde i dag borgmästarens förslag till ny stadsstrategi. De ambitiösa klimatmålen innebär för både Helen och Helsingfors stad en möjlighet att föregå med exempel i arbetet mot klimatförändringen och agera som global föregångare.

12.10.2021

Byggstart för geovärmeanläggningen i Brunakärr i Helsingfors, borrhålet börjar borras i september

I början av september inleds borrningen av Helsingfors första medeldjupa borrhål för geotermisk värme i Brunakärr. Geovärmeanläggningen i Brunakärr är Helens pilotobjekt, där man testar och utvecklar borrningstekniken och andra tekniska lösningar för nya geovärmeobjekt.

25.08.2021