Sök aktuella artiklar

Klimatneutralt energibolag 2030 – 80 % utsläppsminskning möjlig redan 2025

Helens mål är att vara ett klimatneutralt energibolag år 2030. I vårt klimatneutralitetsprogram berättar vi om de åtgärder och den utsläppsminskningsväg genom vilka vi ska nå vårt mål, minska vårt

14.12.2022

Vindkraft är en av grundpelarna för ett hållbart energisystem

På Helen har året 2022 varit ett segertåg för vindkraft. De 20 vindkraftverken i vår vindpark Lakiakangas 3 inledde reguljär elproduktion i april, de sju kraftverken i Juurakko i november, och

08.12.2022

Sweco ska designa Helens första vätgasanläggning

Sweco ska utföra den grundläggande designen av 3H2 – Helsinki Hydrogen Hub, som Helen planerar att anlägga i Nordsjö. Med hjälp av ett pilotprojekt som tar sikte på vätgasproduktion strävar Helen

30.11.2022

Helen sätter fart på vindkraftsinvesteringarna – Ny vindpark byggs i Östra Finland

Helen har tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond och OX2 kommit överens om att bygga en vindpark på 145 megawatt i Pieksämäki. I vindparken i Niinimäki byggs totalt 22

28.11.2022

Helen-och-Fortum-utreder-samarbetsmojligheter-kring-smaskalig-karnkraft

Helen och Fortum utreder samarbetsmöjligheter kring kärnkraft och i synnerhet kring småskalig kärnkraft (small modular reactors, SMR). Båda bolagen har redan tidigare uttryckt sitt intresse för

25.11.2022

Helens utsläppsminskningsmål fick officiellt godkännande från Science Based Targets initiativet

Helen har som första energibolag i Finland fått officiellt godkännande från Science Based Target initiativet (SBTi) för sina utsläppsminskningsmål. De nya målen baserar sig på Parisavtalet och deras

17.11.2022

Bygget av ett säsongslager för energi i Kronbergsgrottorna har börjat

Projektet med ett energilager i Kronbergsstranden har kommit i gång och de förberedande byggnadsarbetena har börjat. I samprojektet mellan Helen och Skanska byggs ett stort säsongslager för energi i

08.11.2022

Ny teknik har en nyckelroll i energiomvälvningen

Energisektorn befinner sig i en kraftig omvälvning, som har fått ytterligare fart av en rad förändringar på världsmarknaden. I år har kriget i Ukraina fört med sig osäkerhet på marknaden, och därför

17.10.2022

Kundtjänst information

Vår kundtjänst är stängd på onsdagar i oktober 2022. Vi har öppet på andra vardagar kl. 9-17​ Brådskande ärenden, t.ex. flyttanmälan, kan du sköta på vår hemsida eller genom att ringa 09 617 8020

27.09.2022