Sök aktuella artiklar

Börselkunder minskade sin energiförbrukning märkbart

Energiomvälvningen och den gemensamma oron för om elen ska räcka till har fått Helens börselkunder att göra något konkret åt saken. Våra kunder som övergått till börsel minskade sin elförbrukning med

23.09.2022

Den betydande kostnadsstegringen påverkar fjärrvärmepriset – priser som sträcker sig ända fram till våren skapar insyn

På grund av den betydande kostnadsstegringen på råvaror till följd av Rysslands anfallskrig ändrar Helen fjärrvärmepriset för de tre närmast kommande prisperioderna.

31.08.2022

Helen och Elisa värmer bostäder i Helsingfors med spillvärme från datacentral

Att fånga upp spillvärme och utnyttja klimatneutral värme ökar självförsörjningen med energi och ger möjlighet att värma tusen bostäder i Helsingfors.

10.08.2022

Konsumenterna intresserade av sin energiförbrukning - användningen av tjänsten Oma Helen på stark uppgång

Våra kunders intresse för att hålla koll på sin energiförbrukning har ökat märkbart efter att energifrågor och energispartips började dyka upp i nyhetsrubrikerna i somras. Det här märks bland annat i

09.08.2022

Aktuellt i augusti: vad händer på elmarknaden?

Läget på elmarknaden har varit ett hett diskussionsämne på sista tiden. Senaste höst steg priserna kraftigt på den nordiska elbörsen och samma prisuppgång har fortsatt i år: sedan årets början har

26.07.2022

Nya Yritys Helen erbjuder information om energiförbrukningen ända ner på timnivå

Helen utvecklar övergripande digitala tjänster för kunderna. Tjänsterna gör det lättare för kunderna att sköta ärenden och ger ny insikt om energiförbrukningen. För företags- och bostadskunder har

20.07.2022