Sök aktuella artiklar

Bokslutskommuniké 1.1 - 31.12.2021: Ett år av betydande förändringar på vägen mot klimatneutralitet medan krävande marknadsförhållanden tyngde resultatet

Under 2021 fattade Helen betydande beslut och avancerade i enlighet med sin strategi genom att särskilt investera i klimatneutral energiproduktion i Helsingfors och i särproduktion av el med

04.03.2022

På grund av situationen i Ukraina anskaffar Helen tillsvidare sitt stenkol från andra länder än Ryssland

På grund av det geopolitiska läget har vi beslutat att tillsvidare anskaffa stenkolet från andra länder än Ryssland. Som bolag iakttar vi de vid tidpunkten gällande sanktionerna med anledning av

01.03.2022

Helen lisää edelleen tuulivoimatuotantoaan uudella investoinnilla

Helen fortsätter att investera i förnybar energi genom att tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond köpa Kalistanneva vindpark av franska VALOREM-koncernen.

04.02.2022

Hesburger får Helens högeffektsladdstationer – nu kan du ladda elbilen medan du äter din hamburgare

Hesburger och energibolaget Helen inleder samarbete kring laddning av elbilar. I den första fasen installeras laddstationer som ägs av Helen på sju av Hesburgers restauranger. Senare utvidgas

30.12.2021

Helens vindkraftsproduktion tredubblas – Fortum och Helen samarbetar om att bygga vindkraft i Österbotten

Fortum och Helen investerar i vindkraft tillsammans. I närheten av Närpes och Kristinestad byggs två vindparker, Pjelax-Böle och Kristinestad Norr. Projektet tredubblar Helens vindkraftsproduktion och

29.12.2021

Helen slutar använda kol över fem år tidigare än planerat

Stängningen av Sundholmens kolkraftverk är en klimatinsats av nationell betydelse.

21.12.2021

Undersökningen om värmeutvinning ur havsvatten går framåt, nya alternativ och ny samarbetspartner med i bilden

Helen utvidgar sin pågående undersökning om värmeutvinning ur havsvatten genom att ta in en ny strategisk samarbetspartner, Boost Brothers. Samarbetets syfte är att utreda olika möjligheter att bygga

16.12.2021

Helen och Horisont Energi inleder samarbete kring infångning, utnyttjande och lagring av koldioxid

Energibolaget Helen och norska Horisont Energi, som är ett bolag för ren energi, har undertecknat ett intentionsavtal om samarbete kring väteekonomi och lagring av koldioxid. Bolagen utreder

15.12.2021

Helens fjärrvärmepriser jämnar ut sig till sommaren

Fjärrvärmen har fyra prisperioder som är bundna till årstiden. Vinterns och vårens totalpris för fjärrvärmeprodukten ligger nära prisnivån hösten 2021 och sjunker under sommarperioden 2022. Helen har

07.12.2021

Helens styrelse utreder möjligheten att avstå från stenkol i Sundholmens kraftverk fem år i förtid

Helens styrelse har beslutat starta en utredning av möjligheten att avstå från stenkol i Sundholmens kraftverk senast den 1 april 2024 i stället för 2029 som man tidigare hade som mål. Helen skulle

11.11.2021