Sök aktuella artiklar

Lakiakangas 3 femdubblar Helens vindkraftsproduktion

Byggandet av vindparken Lakiakangas 3 går framåt med god fart. För närvarande produceras ren vindkraft redan av 7 vindkraftverk. Inom januari ska alla 20 vindkraftverk i parken vara i produktion.

14.10.2021

VD Juha-Pekka Weckström: Helen har förbundit sig till Helsingfors ambitiösa klimatmål om klimatneutralitet 2030 och noll utsläpp 2040

Helsingfors stad offentliggjorde i dag borgmästarens förslag till ny stadsstrategi. De ambitiösa klimatmålen innebär för både Helen och Helsingfors stad en möjlighet att föregå med exempel i arbetet

12.10.2021

Kaukolämmön syyskauden 2021 hinta nousee

Energipriset på fjärrvärme för höstperioden är 66.63 €/MWh (moms 0 %) och 82.62 €/MWh (inkl. moms 24 %) från och med 1.10.2021.

06.09.2021

Byggstart för geovärmeanläggningen i Brunakärr i Helsingfors, borrhålet börjar borras i september

I början av september inleds borrningen av Helsingfors första medeldjupa borrhål för geotermisk värme i Brunakärr. Geovärmeanläggningen i Brunakärr är Helens pilotobjekt, där man testar och utvecklar

25.08.2021

Dekorerade elskåp för folk samman och piggar upp gatubilden i Helsingfors

Redan i 20 års tid har Helen gett hundratals stadsbor möjlighet att dekorera elskåp. I sommar har Helens egen personal för första gången fått dekorera elskåp, eftersom man ville erbjuda dem ett tryggt

20.08.2021

Den sällsynt varma sommaren har lett till rekordstort behov av kyla

I juni-juli slogs flera värmerekord i Finland, vilket också har återspeglat sig i ett rekordstort behov av kyla. I Helsingfors tillhandahåller energibolaget Helen kyltjänster, och i juli noterades

12.08.2021

Investeringarna i klimatneutralitet konkretiseras: Hanaholmens kraftverk stängs tidigare än väntat, utsläppen har minskat betydligt redan i dag

Helens omsättning fortsatte sin starka tillväxt, men resultatet tyngdes av de alltjämt ökande kostnaderna för utsläppsrätter, bränslen och energianskaffning. De betydande förändringsprojekten och

09.08.2021

Energiomvälvningen tar fart, Helen utreder om klimatneutralitetsmålet 2030 kan nås fem år i förtid

Den starka uppgången i Helens omsättning fortsatte, men resultatet tyngdes fortsättningsvis av de kraftigt ökade kostnaderna för energianskaffning och utsläppsrätter. Den stegrade kostnadsnivån

09.08.2021

Ängstaket på Munkholmen bjuder på granna ängsblommor mitt i stan

Projektet med ett ängstak på Munkholmens värmecentral inleddes i maj 2020. På taket växer nu många olika arter, som har lockat till sig mängder av pollinerande insekter. Ängsblommorna har också varit

23.07.2021

Helen investerar i sitt största ellager, som hjälper till att trygga energisystemet i hela Norden

Helen investerar i ett ellager som byggs i anslutning till vindparken Lakiakangas 3. Ellagrets effekt är 5 MW och energikapaciteten 10 MWh. Ellagret, som motsvarar cirka 200 elbilsbatterier, är det

19.07.2021