Sök aktuella artiklar

Esbo stad ökar antalet publika laddstationer för elbilar tillsammans med Helen – laddstationer som använder vindkraftsel blir vanligare i hela landet

I Esbo installeras totalt 18 laddstationer i fem bostadsområden i Hagalund, Alberga och Notuddens småbåtshamn. Laddstationerna använder vindkraftsel och ska stå färdiga inom maj. För installationen

01.06.2021

Energidata avslöjar vilka branscher som haft det svårt under coronapandemin – inkvarterings- och kontorsfastigheternas elförbrukning har minskat markant

Betydelsen av att utnyttja data ökar hela tiden, när energibranschen går mot en klimatneutral framtid. Avancerat utnyttjande av data kan ha stor inverkan på samhället, inte bara på miljön utan till

01.06.2021

55 % av finländarna har förändrat sin konsumtion i mer ekologisk riktning under coronaåret – bland de förnybara energiformerna är tron på solenergi starkast

Under det gångna året har över hälften av finländarna tänkt mer än tidigare på hur miljövänliga deras konsumtionsval är, framgår det av en enkät som energibolaget Helen låtit utföra om förnybara

28.05.2021

Bättre förutsägbarhet i fjärrvärmepriset – Helen lanserar Fastprisfjärrvärme

Energibolaget Helen har lanserat en ny fjärrvärmeprodukt till fast pris för alla sina fjärrvärmekunder. Med den nya produkten kan värmeenergikostnaderna säkras för hela tre år framåt. Produkten ger

26.05.2021

Roni Back, ambassadör för Helens utmaninggskampanj som beviljar stöd på 5000 euro till amatörer, säger om coronatiden: ”Jag har skippat det onödiga FOMO-tänket”

För andra året i rad genomför energibolaget Helen en landsomfattande utmaningskampanj för att hitta grupper och föreningar som med hjälp av videor lär ut färdigheter som sprider positiv energi. Var

10.05.2021

Helens nya vindpark Lakiakangas 3 byggs i samarbete med kunderna

Helen har undertecknat ett avtal med fastighetsplaceringsbolaget Sponda, enligt vilket 100 % av den el som förbrukas i Spondas fastigheter ska produceras med utsläppsfri vindkraft. Avtalet stöder

05.05.2021

Fortsatt stark kundtillväxt, investeringarna på rekordnivå

Helens omsättning ökade bra, men resultatet tyngdes av prishöjningen på utsläppsrätter och kostnaderna för energianskaffningen. De betydande förändringsprojekten och projekten inom klimatneutral

30.04.2021

Spillvärme från datorhallar blir klimatneutral fjärrvärme: Telias datacenter värmer bostäder i Helsingfors

Telia och energibolaget Helen har kommit överens om att utnyttja värme som uppkommer i datacentret. Enligt planerna ska spillvärme som tas till vara från Telias moderna datacenter i Sockenbacka

22.04.2021

Helens stora bostadsbolagsenkät: spända nerver och grannrelationer hos styrelsernas exmedlemmar – men lättare att enas om energilösningarna

Att inte längre delta i bostadsbolagets styrelsearbete har ett tydligt samband med hur missnöjd man är med hur bostadsbolagets ärenden sköts. Det här framgår av en enkät som energibolaget Helen låtit

20.04.2021

Helen börjar rusta upp fjärrvärmenätet vid Tölöviken

Helen moderniserar en 60 år gammal del av fjärrvärmenätet i norra ändan av Tölöviken. Arbetet medför avvikande trafikregleringar på Helsingegatan från och med 19.4.

20.04.2021