Hållbarhet på Helen

Hållbarhet

Vi arbetar bland människor. Vi tar fram nya lösningar för ännu renare energiproduktion och hållbarare förbrukning. Hållbarheten börjar hos oss alla, utvecklas tillsammans med våra kunder och samarbetspartners och påverkar hela samhället.

Vastuullisuus Helenissä

Hållbarhetsledning

Vårt mål är att vara marknadens mest hållbara aktör. Därför tar vi fram nya och ännu hållbarare energilösningar för våra kunder. Förutom av strategin och värderingarna styrs vårt hållbarhetsarbete framför allt av vår hållbarhetspolicy och våra etiska verksamhetsprinciper.

Miljömässig hållbarhet

Att minska miljöpåverkan är en viktig del av vår verksamhet. Vårt långsiktiga mål är att energisystemet ska vara klimatneutralt. Vårt mål fram till 2025 är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent från 1990 års nivå, öka andelen förnybar energi till 25 procent och halvera användningen av stenkol.

Ympäristövastuu Helenissä

Ihmiset

Social hållbarhet

Vår verksamhet påverkar och intresserar många människor. Värme och el gör det möjligt att leva i kalla Norden, kraftverken förändrar landskapet, energinäten som löper kors och tvärs genom staden måste underhållas och repareras, och bränsle måste transporteras. Vi sysselsätter direkt cirka 1000 personer. Vi vill skapa och upprätthålla en öppen dialog med våra intressentgrupper.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en grundförutsättning för vår verksamhet. Genom vår verksamhet skapar vi värde för våra kunder, för samhället och för vår ägare Helsingfors stad. Vi ökar de nuvarande huvudprodukternas marknadsandel och ökar försäljningen av nya energilösningar och energitjänster. Vi effektiviserar vår verksamhet för att säkerställa våra tjänsters konkurrenskraft och kontinuiteten i vår verksamhet.

Talous

Väsentliga hållbarhetsteman

Under 2016 valde vi ut de hållbarhetsteman som är viktigast för Helen, utifrån intressenternas önskemål och förväntningar samt Helens inverkan på konkurrenskraften.

 

Tema Mål  Resultat 2017
Klimatneutral energi  Vårt mål är ett klimatneutralt energisystem fram till 2050.  Andelen förnybar energi inom vår produktion steg till 12 procent. Vi investerade i en ny pelletsvärmeanläggning och en värmepumpsanläggning.
Energins ursprung och hållbarhet Vi känner till ursprunget för den energi vi producerar och dess miljöpåverkan under hela livscykeln. Vi fokuserade särskilt på träpelletsens ursprung. Vi auditerade den första pelletsleverantören.
Utmärkt kundupplevelse Vi erbjuder branschens bästa kundupplevelse.

Vår kundnöjdhet förbättrades. Över 80 procent av konsumentkunderna är nöjda med vår verksamhet.

Ekonomisk hållbarhet  Vi ökar de nuvarande huvudprodukternas marknadsandel och ökar försäljningen av nya energilösningar och energitjänster. Vi effektiviserar vår verksamhet för att säkerställa våra tjänsters konkurrenskraft och kontinuiteten i vår verksamhet. Helenkoncernens resultat utföll enligt prognosen och var högre än föregående år.
Öppen kommunikation och dialog Våra handlingar och budskap stämmer överens och skapar äkta tankeledarskap och hållbarhet. Vi fortsatte att informera om aktuella frågor bl.a. på vår webbplats. Vi ordnade två öppna möten för intressentgrupper.
Dela: