Sök aktuella artiklar

Kundtjänst information

Vår kundtjänst är stängd på onsdagar i oktober 2022. Vi har öppet på andra vardagar kl. 9-17​ Brådskande ärenden, t.ex. flyttanmälan, kan du sköta på vår hemsida eller genom att ringa 09 617 8020

27.09.2022

Börselkunder minskade sin energiförbrukning märkbart

Energiomvälvningen och den gemensamma oron för om elen ska räcka till har fått Helens börselkunder att göra något konkret åt saken. Våra kunder som övergått till börsel minskade sin elförbrukning med

23.09.2022

Den betydande kostnadsstegringen påverkar fjärrvärmepriset – priser som sträcker sig ända fram till våren skapar insyn

På grund av den betydande kostnadsstegringen på råvaror till följd av Rysslands anfallskrig ändrar Helen fjärrvärmepriset för de tre närmast kommande prisperioderna.

31.08.2022

Helen och Elisa värmer bostäder i Helsingfors med spillvärme från datacentral

Att fånga upp spillvärme och utnyttja klimatneutral värme ökar självförsörjningen med energi och ger möjlighet att värma tusen bostäder i Helsingfors.

10.08.2022

Konsumenterna intresserade av sin energiförbrukning - användningen av tjänsten Oma Helen på stark uppgång

Våra kunders intresse för att hålla koll på sin energiförbrukning har ökat märkbart efter att energifrågor och energispartips började dyka upp i nyhetsrubrikerna i somras. Det här märks bland annat i

09.08.2022

Aktuellt i augusti: vad händer på elmarknaden?

Läget på elmarknaden har varit ett hett diskussionsämne på sista tiden. Senaste höst steg priserna kraftigt på den nordiska elbörsen och samma prisuppgång har fortsatt i år: sedan årets början har

26.07.2022

För mer information


Se energin i nytt ljus

Helen uppstod för mer än 100 år sedan ur behovet att förse den rökiga staden med tryggare och miljövänligare energi. På den vägen är vi än i dag – för allas vår skull.


Om oss

Vi är en av Finlands största energikoncerner. Bekanta dig med vår organisation.


Ekonomiska publikationer

I vår årsberättelse hittar du ekonomiska nyckeltal och en hållbarhetsrapport. Delårsöversikterna berättar om vår verksamhet på kortare sikt.


Organisation

Helen Ab ägs av Helsingfors stad och är en del av Helenkoncernen.


Strategi

Våra strategiska mål för åren 2016–2020 betonar tillväxt, lönsamhet, klimatneutral energi, hållbarhet och framgång tillsammans.