Sök aktuella artiklar

Helens projekt med värmeutvinning ur havsvatten går vidare till upphandling av en allianspartner för havsvattensystemets utvecklings- och genomförandefaser

Helen har inlett en offentlig upphandling gällande valet av allianspartner för havsvattensystemet. Upphandlingens syfte är att hitta en byggpartner i världsklass, med vilken man ingår en allians för

19.04.2022

Suomen Hyötytuulis nya vindpark ger Helen mer vindkraftsproducerad el

Helens vindkraftsproducerade el ökar ytterligare efter att Suomen Hyötytuuli Oy fattade ett investeringsbeslut om att bygga Oosinselkä vindpark i Björneborg och dess grannkommun Euraåminne. Helens

19.04.2022

Helen frigör sig från ryska bränslen

Helen frigör sig från ryska bränslen som en följd av kriget i Ukraina. Vi beslutade i början av mars att tills vidare köpa stenkol från andra länder än Ryssland. 

12.04.2022

Preliminär förläggning vald för jordkabel på 400 kilovolt att byggas i Helsingfors

Finlands stamnätsbolag Fingrid Abp och dess samarbetspartners planerar en ny underjordisk kabelförbindelse på 400 kilovolt i Helsingfors. Man har tagit fram en preliminär rutt för jordkabeln från

11.04.2022

Helen bygger framtidens energiplattform och skapar en digital tvilling till fjärrvärmenätet tillsammans med Gradyent

Att få mer information i realtid om värmenätets funktion är ett led i övergången till decentraliserad energiproduktion.

07.04.2022

Kvarnbäckens issportcenter fungerar som fjärrvärmekälla – spillvärme tas tillvara och värmer helsingforsarnas hem Myllypuron jääurheilukeskus Oy har ingått ett intentionsavtal med Helen Ab. De övriga projektpartnerna Caverion och YIT har varit med i proj

Myllypuron jääurheilukeskus Oy har ingått ett intentionsavtal med Helen Ab. De övriga projektpartnerna Caverion och YIT har varit med i projektplaneringen sedan 2019. Ändamålsenligt utnyttjande av

18.03.2022

Bokslutskommuniké 1.1 - 31.12.2021: Ett år av betydande förändringar på vägen mot klimatneutralitet medan krävande marknadsförhållanden tyngde resultatet

Under 2021 fattade Helen betydande beslut och avancerade i enlighet med sin strategi genom att särskilt investera i klimatneutral energiproduktion i Helsingfors och i särproduktion av el med

04.03.2022

På grund av situationen i Ukraina anskaffar Helen tillsvidare sitt stenkol från andra länder än Ryssland

På grund av det geopolitiska läget har vi beslutat att tillsvidare anskaffa stenkolet från andra länder än Ryssland. Som bolag iakttar vi de vid tidpunkten gällande sanktionerna med anledning av

01.03.2022

Helen lisää edelleen tuulivoimatuotantoaan uudella investoinnilla

Helen fortsätter att investera i förnybar energi genom att tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond köpa Kalistanneva vindpark av franska VALOREM-koncernen.

04.02.2022

Hesburger får Helens högeffektsladdstationer – nu kan du ladda elbilen medan du äter din hamburgare

Hesburger och energibolaget Helen inleder samarbete kring laddning av elbilar. I den första fasen installeras laddstationer som ägs av Helen på sju av Hesburgers restauranger. Senare utvidgas

30.12.2021

För mer information


Se energin i nytt ljus

Helen uppstod för mer än 100 år sedan ur behovet att förse den rökiga staden med tryggare och miljövänligare energi. På den vägen är vi än i dag – för allas vår skull.


Om oss

Vi är en av Finlands största energikoncerner. Bekanta dig med vår organisation.


Ekonomiska publikationer

I vår årsberättelse hittar du ekonomiska nyckeltal och en hållbarhetsrapport. Delårsöversikterna berättar om vår verksamhet på kortare sikt.


Organisation

Helen Ab ägs av Helsingfors stad och är en del av Helenkoncernen.


Strategi

Våra strategiska mål för åren 2016–2020 betonar tillväxt, lönsamhet, klimatneutral energi, hållbarhet och framgång tillsammans.