Helen Ab

Sök aktuella artiklar

Klimatneutral framtid 2016
  • Klimatneutralitet

    För att bromsa klimatförändringen behövs det ambitiösa mål, och sådana finns i regeringens senaste riktlinjer. Helen är för närvarande det företag i Finland som investerar mest i att minska

    02.12.2016

  • Finlands största pelletspanna

    Helen Ab gör en av Finlands största satsningar på förnybar energi genom att bygga en pelletsvärmeanläggning på Sundholmen. Anläggningen utrustas med Finlands största pelletspanna.

    20.04.2016