Helen Ab

Sök aktuella artiklar

Hushållsel 2014
  • Helsingfors Energi har landets bästa Contact Center

    De finländska kunderna har valt Helsingfors Energi till landets bästa Contact Center i tävlingen Kundens Röst. Valen baserar sig på enkäter som skickats via SN4Mobile genast efter

    23.04.2014

  • Elförsäljningspriset sjunker

    Helsingfors Energi sänker elförsäljningspriset med 3 – 4 % från och med 1.6.2014. Prissänkningen är möjlig eftersom elanskaffningskostnaderna har sjunkit.

    31.03.2014