Helen Ab

Sök aktuella artiklar

Elektrisk traffik 2016
  • Laddningsnätet för elbilar byggs ut i Helsingfors

    Helen lanserar ett nytt koncept för att ansluta privata laddningsstationer till det offentliga laddningsnätverket. Laddningsstationen i Sockenbacka är utrustad med den senaste laddningstekniken från

    18.10.2016