Helen Ab

Sök aktuella artiklar

 • Helens årsberättelse och hållbarhetsrapport har publicerats

  Helenkoncernens årsberättelse har publicerats. Årsberättelsen redogör för året 2015, som var koncernens moderbolag Helen Ab:s första verksamhetsår. Helen Ab inledde sin verksamhet 1.1.2015, då

  16.03.2016

 • Finlands största solkraftverk snart färdigt

  Solpanelerna för Finlands största solkraftverk installeras som bäst på taket till Stensböle skidhall. Solkraftverket som Helen bygger blir färdigt under våren.

  09.03.2016

 • Helens första år – ett förnyelsens år

  VD Pekka Manninen:År 2015 var förnyelsens år på Helen. Det gamla namnet Helsingfors Energi förpassades till historien när Helen Ab inledde sin verksamhet 1.1.2015. Namnändringen och den nya

  07.03.2016

 • Utsläppen i Helsingfors har minskat betydligt

  Helen har gjort betydande investeringar i energieffektivitet, förnybar energi och teknik som minskar de lokala utsläppen. Resultaten märks i form av minskade utsläpp: på fem år har svaveldioxid-,

  18.02.2016

 • Green Net Finlands medlemsnät växer – Helen Ab ny medlem

  Green Net Finlands medlemsnätverk utökas med en betydande utvecklingsaktör i energibranschen, när Helen Ab blir medlem i Green Net Finland. Helen Ab är en av Finlands största energikoncerner med en

  05.02.2016

 • Pyreld vid Sundholmens kraftverk

  I samband med rengöringsarbeten på Helens avsvavlingsanläggning på Sundholmen observerades rökgaser på måndag morgon. Även brandkåren tillkallades och saken undersöktes tillsammans med brandkåren. Det

  01.02.2016

 • Målen för förnybar energi nåddes i Zachrisbackens skola

  Uppvärmningssystemet som baserar sig på förnybar energi i Helens pilotprojekt i Zachrisbackens skolcentrum har uppfyllt förväntningarna. Under det första året var jordvärmens andel 79 procent och

  25.01.2016

 • Elöverföringspriserna stiger i Helsingfors

  Helen Elnät Ab höjer elöverföringspriserna 1.4.2016 med i medeltal cirka 9 procent. Tidigare år har överföringspriserna i Helsingfors sänkts tre gånger i rad.

  25.01.2016

 • Helen med i skyddet av Östersjön

  Helen har beviljat fyra nya stipendier för miljöforskning kring Östersjön. Stipendierna är en fortsättning på det projekt för skydd av Östersjön som inletts redan tidigare.

  14.01.2016

 • Nytt fjärrvärmerekord sattes i Helsingfors

  Under den långvariga stränga köldperioden sattes nytt rekord för efterfrågan på fjärrvärme i Helsingfors, 2650 MW torsdag 7.1.2016.

  08.01.2016