Helen Ab

Sök aktuella artiklar

 • Utsläppen i Helsingfors har minskat betydligt

  Helen har gjort betydande investeringar i energieffektivitet, förnybar energi och teknik som minskar de lokala utsläppen. Resultaten märks i form av minskade utsläpp: på fem år har svaveldioxid-,

  18.02.2016

 • Green Net Finlands medlemsnät växer – Helen Ab ny medlem

  Green Net Finlands medlemsnätverk utökas med en betydande utvecklingsaktör i energibranschen, när Helen Ab blir medlem i Green Net Finland. Helen Ab är en av Finlands största energikoncerner med en

  05.02.2016

 • Pyreld vid Sundholmens kraftverk

  I samband med rengöringsarbeten på Helens avsvavlingsanläggning på Sundholmen observerades rökgaser på måndag morgon. Även brandkåren tillkallades och saken undersöktes tillsammans med brandkåren. Det

  01.02.2016

 • Målen för förnybar energi nåddes i Zachrisbackens skola

  Uppvärmningssystemet som baserar sig på förnybar energi i Helens pilotprojekt i Zachrisbackens skolcentrum har uppfyllt förväntningarna. Under det första året var jordvärmens andel 79 procent och

  25.01.2016

 • Elöverföringspriserna stiger i Helsingfors

  Helen Elnät Ab höjer elöverföringspriserna 1.4.2016 med i medeltal cirka 9 procent. Tidigare år har överföringspriserna i Helsingfors sänkts tre gånger i rad.

  25.01.2016

 • Helen med i skyddet av Östersjön

  Helen har beviljat fyra nya stipendier för miljöforskning kring Östersjön. Stipendierna är en fortsättning på det projekt för skydd av Östersjön som inletts redan tidigare.

  14.01.2016

 • Nytt fjärrvärmerekord sattes i Helsingfors

  Under den långvariga stränga köldperioden sattes nytt rekord för efterfrågan på fjärrvärme i Helsingfors, 2650 MW torsdag 7.1.2016.

  08.01.2016

 • HELEN MED I CLIMATE LEADERSHIP COUNCIL

  Helen har gått med i föreningen Climate Leadership Council, som försöker finna hållbara lösningar på globala miljöutmaningar.

  22.12.2015

 • Helen fortfarande etta i energibolagens kundnöjdhetsundersökning

  Helen Ab:s kunder är nöjdast med sitt energibolag, framgår det av enkäten EPSI Rating Finland som mäter kundnöjdheten inom detaljförsäljning av el.  Helen har redan i 10 års tid varit bäst av de

  14.12.2015

 • Helen investerar 20 miljoner i minskning av kväveoxidutsläppen

  Helen Ab minskar de redan tidigare låga kväveoxidutsläppen (NOx) från sina kraftverk. Miljöinvesteringen på närmare 20 miljoner euro gör att NOx-utsläppen från Sundholmens och Hanaholmens kraftverk i

  09.12.2015