Helen Ab

Sök aktuella artiklar

 • Helsingfors Energis solenergilösning segrare i innovationsklassen

  Helsingfors Energis innovation Boendekomfort och energieffektivitet för stadsborna har tagit hem segern i Finsk Energi-industri rf:s kundgärnings- och innovationstävling.

  05.09.2014

 • Hanasaari 40 vuotta

  Hanaholmens B-kraftverk inledde sin verksamhet för 40 år sedan, sommaren 1974. Kraftverksbyggnaden som ritats av arkitekt Timo Penttilä väckte uppskattning och blev snabbt en viktig del av Helsingfors

  29.08.2014

 • Lämpökeskus uusitaan

  Tvättning av de underjordiska oljecisternerna medför tidvis störningar på Munkholmen

  13.08.2014

 • Kaukojäähdytysennätyksiä helteessä

  Under den förra veckan har det varit svalt och skönt i de fjärrkylda fastigheterna i Helsingfors, trots värmeböljan utomhus.

  29.07.2014

 • Aurinkovoimalaitos Suvilahteen

  Helsingfors Energi inleder ett solenergiprogram, där första etappen är att bygga ett solkraftverk i Södervik i Helsingfors. Samtidigt lanseras en ny tjänst som ger kunderna möjlighet att köpa

  03.07.2014

 • 20 meter höga pelletssilor sätts upp vid Sundholmens kraftverk

  Helsingfors Energi förbereder sig för att börja använda pellets i Sundholmens kraftverk i slutet av året. Två stora pelletssilor anlände i delar till Sundholmens hamn på söndagskvällen och monteras

  30.06.2014

 • Mindre elavbrott i Helsingfors

  År 2013 drabbades en elanvändare i Helsingfors av elavbrott i bara cirka tre minuter. Elavbrotten är klart kortare i städerna än i glesbygden.

  17.06.2014

 • Solenergi för fjärrvärmekunder

  I städer och flervåningshus kan klokt byggande kombineras med intelligent stadsenergi. Med hjälp av fönstren kan solenergi användas för uppvärmning under vinterperioden.

  10.06.2014

 • Effektiv uppföljning av energiförbrukningen

  ABB och Helsingfors Energi levererar lägenhetsautomationssystem till närmare hundra nya bostadslägenheter i Fiskehamnen i Helsingfors.

  10.06.2014

 • ELY-keskukselta lausunto Helsingin Energian kehitysohjelmainvestointien YVA:sta

  NTM-centralen i Nyland har gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen för Helsingfors Energis utvecklingsprograminvesteringar. De planerade investeringarna skulle märkbart öka användningen av

  06.06.2014