Helen Ab

Sök aktuella artiklar

 • Trädgallring i Viksbacka

  Helen Elnät Ab förnyar 110 kV kraftledningar i Viksbacka. I det nya ledningsområdet utförs trädgallring med början vecka 12.

  13.03.2014

 • Bioöljy käyttöön Östersundomissa

  Bioolja börjar användas vid uppvärmningen av Zachrisbackens skolcentrum i Östersundom. Sedan årsskiftet använder skolan också jordvärme.

  13.03.2014

 • Användningen av biobränslen kan ökas i Helsingfors

  Helsingfors Energi planerar att öka användningen av biobränslen inom energiproduktionen som ett led i Utvecklingsprogrammet med sikte på en kolneutral framtid. Med avseende på miljökonsekvenserna är

  13.03.2014

 • NCC är Årets Kauko

  NCC tilldelades hedersomnämnandet Årets Kauko vid det årliga seminariet för fjärrvärme- och fjärrkylaintressenter i Helsingfors tisdag 4.3.2014.

  07.03.2014

 • Helen-konsernin tilinpäätös 2013

  Helenkoncernen nådde ett bra resultat. Trots minskad omsättning låg rörelsevinsten kvar på en god nivå. Under året ökade andelen utsläppsfria energikällor, när Helsingfors Energi köpte en betydande

  28.02.2014

 • alppilan_lampokeskus

  Helsingfors Energi moderniserar Alphyddans reservvärmecentral som ligger nedanför Borgbackens nöjespark. Vi försöker minimera eventuella olägenheter som trafiken till och från byggplatsen kan

  25.02.2014

 • Nätautomation ger snabbare utredning av fel i elnätet

  Helen Elnät Ab investerar i ökad nätautomation i nätstationerna i elnätet i Helsingfors. Med hjälp av nätautomation kan distributionsavbrotten förkortas, i bästa fall från timmar till minuter.

  14.02.2014

 • Fjärrkylan byggs ut i Tölö

  Vi bygger ut fjärrkylanätet i Bortre Tölö och Mejlans. Byggnadsarbetena börjar vecka 7 i februari 2014 och slutförs i mars 2015.

  07.02.2014

 • Helsingfors Energi och Helen Elnät Ab:s kunder nöjdare än genomsnittet för branschen

  Det allmänna betyget för Helsingfors Energis fjärrvärme och Helen Elnät Ab:s elöverföring hade stigit i den kundnöjdhetsundersökning som analysbyrån IROResearch Oy utfört bland energibolag.

  04.02.2014