Helen Ab

Sök aktuella artiklar

 • Användningen av biobränslen kan ökas i Helsingfors

  Helsingfors Energi planerar att öka användningen av biobränslen inom energiproduktionen som ett led i Utvecklingsprogrammet med sikte på en kolneutral framtid. Med avseende på miljökonsekvenserna är

  13.03.2014

 • NCC är Årets Kauko

  NCC tilldelades hedersomnämnandet Årets Kauko vid det årliga seminariet för fjärrvärme- och fjärrkylaintressenter i Helsingfors tisdag 4.3.2014.

  07.03.2014

 • Helen-konsernin tilinpäätös 2013

  Helenkoncernen nådde ett bra resultat. Trots minskad omsättning låg rörelsevinsten kvar på en god nivå. Under året ökade andelen utsläppsfria energikällor, när Helsingfors Energi köpte en betydande

  28.02.2014

 • alppilan_lampokeskus

  Helsingfors Energi moderniserar Alphyddans reservvärmecentral som ligger nedanför Borgbackens nöjespark. Vi försöker minimera eventuella olägenheter som trafiken till och från byggplatsen kan

  25.02.2014

 • Nätautomation ger snabbare utredning av fel i elnätet

  Helen Elnät Ab investerar i ökad nätautomation i nätstationerna i elnätet i Helsingfors. Med hjälp av nätautomation kan distributionsavbrotten förkortas, i bästa fall från timmar till minuter.

  14.02.2014

 • Fjärrkylan byggs ut i Tölö

  Vi bygger ut fjärrkylanätet i Bortre Tölö och Mejlans. Byggnadsarbetena börjar vecka 7 i februari 2014 och slutförs i mars 2015.

  07.02.2014

 • Helsingfors Energi och Helen Elnät Ab:s kunder nöjdare än genomsnittet för branschen

  Det allmänna betyget för Helsingfors Energis fjärrvärme och Helen Elnät Ab:s elöverföring hade stigit i den kundnöjdhetsundersökning som analysbyrån IROResearch Oy utfört bland energibolag.

  04.02.2014

 • Helsingfors Energi rekryterar över hundra sommarjobbare

  Helsingfors Energi rekryterar även i år många sommarjobbare. Vanligen har sommarjobbarna varit runt ett hundratal, men i år rekryterar man ännu fler.

  22.01.2014

 • Fyra stipendier för miljöforskning om Östersjön

  Ur Helsingfors Energis 100-årsjubileumsfond har fyra stipendier beviljats för miljöforskning om Östersjön. Genom projekten stöds både forskning om utsläppen av avloppsvatten i Östersjön och utveckling

  15.01.2014

 • Det varma året minskade energianvändningen

  År 2013 var den totala elförbrukningen i Helsingfors sammanlagt 4 540 GWh, vilket är över två procent mindre än 2012. 

  03.01.2014