Helen Ab

Sök aktuella artiklar

Juha-Pekka Weckström ny VD för Helen från 1.4.2020

Juha-Pekka Weckström ny VD för Helen från 1.4.2020

Helens verkställande direktör Pekka Manninen går i pension våren 2020: Juha-Pekka Weckström tillträder som ny VD den 1 april 2020.

12.11.2019

Poststrejkens effekter på Helen

Poststrejkens effekter på Helen

En strejk som påverkar postutdelningen börjar måndag 11.11., Helen fortsätter att skicka ut räkningar och andra brev som normalt.

08.11.2019

Helen beredd att investera upp till  50 miljoner euro i tillväxtföretag som ruskar om energibranschen – Helen Ventures har som mål att sätta fart på omvälvningen av hela branschen

Helen beredd att investera upp till 50 miljoner euro i tillväxtföretag som ruskar om energibranschen – Helen Ventures har som mål att sätta fart på omvälvningen av hela branschen

Helen Ab har startat den nya placeringsverksamheten Helen Ventures, vars mål är att sätta fart på omvälvningen av energibranschen tillsammans med start-up-partners. Helen Ventures är en strategisk

07.11.2019

Helens goda resultatutveckling fortsätter – i samarbete med en betydande kund utnyttjas spillvärme i allt högre grad

Helens goda resultatutveckling fortsätter – i samarbete med en betydande kund utnyttjas spillvärme i allt högre grad

Helens resultatutveckling har varit fortsatt god under det tredje kvartalet, och framgångsrika åtgärder på elmarknaden har haft stor betydelse för detta. Helen fortsätter att förnya sin

06.11.2019

Helen optimerar fjärrvärmeproduktionen som en metod på vägen mot klimatneutralitet

Helen optimerar fjärrvärmeproduktionen som en metod på vägen mot klimatneutralitet

Helen förbättrar fjärrvärmenätets energieffektivitet genom att skaffa ett digitalt reglersystem som optimerar fjärrvärmenätet. Med dess hjälp kan man få ner utsläppen och kostnaderna.

11.10.2019

Byggplatscyklistens sommar var en framgång - omkring 700 utvecklingsidéer för att förbättra arrangemangen på Helens byggarbetsplatser

Byggplatscyklistens sommar var en framgång - omkring 700 utvecklingsidéer för att förbättra arrangemangen på Helens byggarbetsplatser

Under sommaren var säkerheten och trafikregleringarna på Helens och Helen Elnäts byggarbetsplatser föremål för byggplatscyklistens skarpa blick. Säkerhetsobservationerna förädlas till åtgärder vid

04.10.2019

I år övergick man i alla Kojamos fastigheter till Helens vattenkraftscertifierade el

I år övergick man i alla Kojamos fastigheter till Helens vattenkraftscertifierade el

Kojamo minskar sitt klimatavtryck med vattenkraftscertifierad fastighetsel

01.10.2019

Energiavgiften för fjärrvärme sjunker, flödesavgiften stiger

Energiavgiften för fjärrvärme sjunker, flödesavgiften stiger

Energiavgiften för fjärrvärme för höstperioden sjunker med 7,8 % jämfört med motsvarande period för ett år sedan medan flödesavgiften stiger med 6,7 % räknat från 1.10.2019. Förändringen sänker

30.08.2019

Solkraftverket i Messukeskus öppnas – bygget av en utvidgningsdel på Messukeskus tak började genast

Solkraftverket i Messukeskus öppnas – bygget av en utvidgningsdel på Messukeskus tak började genast

Messukeskus, Mässcentrum Helsingfors och Helen Oy öppnar ett av de största solkraftverken på halltaken i Messukeskus. Solkraftverket tas i drift i skiftet av augusti–september 2019. Samtidigt startar

28.08.2019

Delårsöversikt för Helenkonsernen januari-juni 2019

Delårsöversikt för Helenkonsernen januari-juni 2019

Helens goda resultatutveckling, starka balansräkning och finansiella ställning ger möjlighet att utveckla lösningar för den nya energieran samt tillväxtmöjligheter.

02.08.2019