Helen Ab

Sök aktuella artiklar

Helen med i skyddet av Östersjön

Helen med i skyddet av Östersjön

Helen har beviljat fyra nya stipendier för miljöforskning kring Östersjön. Stipendierna är en fortsättning på det projekt för skydd av Östersjön som inletts redan tidigare.

14.01.2016

Nytt fjärrvärmerekord sattes i Helsingfors

Nytt fjärrvärmerekord sattes i Helsingfors

Under den långvariga stränga köldperioden sattes nytt rekord för efterfrågan på fjärrvärme i Helsingfors, 2650 MW torsdag 7.1.2016.

08.01.2016

HELEN MED I CLIMATE LEADERSHIP COUNCIL

HELEN MED I CLIMATE LEADERSHIP COUNCIL

Helen har gått med i föreningen Climate Leadership Council, som försöker finna hållbara lösningar på globala miljöutmaningar.

22.12.2015

Helen fortfarande etta i energibolagens kundnöjdhetsundersökning

Helen fortfarande etta i energibolagens kundnöjdhetsundersökning

Helen Ab:s kunder är nöjdast med sitt energibolag, framgår det av enkäten EPSI Rating Finland som mäter kundnöjdheten inom detaljförsäljning av el.  Helen har redan i 10 års tid varit bäst av de

14.12.2015

Helen investerar 20 miljoner i minskning av kväveoxidutsläppen

Helen investerar 20 miljoner i minskning av kväveoxidutsläppen

Helen Ab minskar de redan tidigare låga kväveoxidutsläppen (NOx) från sina kraftverk. Miljöinvesteringen på närmare 20 miljoner euro gör att NOx-utsläppen från Sundholmens och Hanaholmens kraftverk i

09.12.2015

Helen investerar i förnybar energi och decentraliserad energiproduktion

Helen investerar i förnybar energi och decentraliserad energiproduktion

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade i dag att Helens utvecklingsprogram genomförs enligt en modell där man i etapper investerar i ökad användning av biobränslen inom värmeproduktionen. Samtidigt

02.12.2015

Nytt bo byggdes åt fiskgjusparet

Nytt bo byggdes åt fiskgjusparet

Det bo som ett fiskgjuspar byggt i en kraftledningsstolpe ersattes under fåglarnas höstflyttning med en konstgjord boplattform uppe i en talltopp.

25.11.2015

Om räkningar under poststrejken

Om räkningar under poststrejken

Strejken i post hangering och utdelning kan fördröja papper fakturens ankomst.

23.11.2015

Helenkoncernens delårsöversikt 1.1–30.9.2015: Den varma vintern och kyliga sommaren minskade energiförsäljningen

Helenkoncernens delårsöversikt 1.1–30.9.2015: Den varma vintern och kyliga sommaren minskade energiförsäljningen

Den milda början av året minskade inkomsterna från försäljning av fjärrvärme medan den kyliga sommaren kapade den förväntade ökningen inom försäljning av fjärrkyleenergi. Helen lanserade igen en ny

23.10.2015

Glödbränder i stenkolslagret på Hanaholmen

Glödbränder i stenkolslagret på Hanaholmen

Då och då uppstår små glödbränder i stenkolslagret. För att eventuella bränder ska kunna släckas omedelbart inspekteras stenkolslagret dagligen. Glödbränderna och den eventuella röken från dem medför

22.10.2015