Helen Ab

Sök aktuella artiklar

Helen investerar i förnybar energi och decentraliserad energiproduktion

Helen investerar i förnybar energi och decentraliserad energiproduktion

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade i dag att Helens utvecklingsprogram genomförs enligt en modell där man i etapper investerar i ökad användning av biobränslen inom värmeproduktionen. Samtidigt

02.12.2015

Nytt bo byggdes åt fiskgjusparet

Nytt bo byggdes åt fiskgjusparet

Det bo som ett fiskgjuspar byggt i en kraftledningsstolpe ersattes under fåglarnas höstflyttning med en konstgjord boplattform uppe i en talltopp.

25.11.2015

Om räkningar under poststrejken

Om räkningar under poststrejken

Strejken i post hangering och utdelning kan fördröja papper fakturens ankomst.

23.11.2015

Helenkoncernens delårsöversikt 1.1–30.9.2015: Den varma vintern och kyliga sommaren minskade energiförsäljningen

Helenkoncernens delårsöversikt 1.1–30.9.2015: Den varma vintern och kyliga sommaren minskade energiförsäljningen

Den milda början av året minskade inkomsterna från försäljning av fjärrvärme medan den kyliga sommaren kapade den förväntade ökningen inom försäljning av fjärrkyleenergi. Helen lanserade igen en ny

23.10.2015

Glödbränder i stenkolslagret på Hanaholmen

Glödbränder i stenkolslagret på Hanaholmen

Då och då uppstår små glödbränder i stenkolslagret. För att eventuella bränder ska kunna släckas omedelbart inspekteras stenkolslagret dagligen. Glödbränderna och den eventuella röken från dem medför

22.10.2015

Helen söker nya databaserade affärsidéer för byggande av solel

Helen söker nya databaserade affärsidéer för byggande av solel

Idéer för byggande av solel i stadsförhållanden söks via applikationsutvecklare och startup-företag. För att sätta fart på idékläckandet deltar Helen i en internationell applikationstävling och ger

05.10.2015

Söderviks solkraftverk uppfyllde förväntningarna

Söderviks solkraftverk uppfyllde förväntningarna

Solkraftverket i Södervik som togs i drift i våras och var Finlands största när det stod färdigt har uppfyllt alla förväntningar. De soliga dagarna i augusti vägde upp den mulna försommaren och

14.09.2015

Helsingforsborna får möjlighet att påverka produktionen av förnybar fjärrvärme

Helsingforsborna får möjlighet att påverka produktionen av förnybar fjärrvärme

Helen är först i Finland med att erbjuda fjärrvärmekunder i flervåningshus möjlighet att påverka energikällan för fjärrvärmen.

08.09.2015

Bra utbyte från nya solelsystemet i Böle

Bra utbyte från nya solelsystemet i Böle

Det solelsystem med 101 paneler som Helen installerat på taket till Otavamedias kontorshus i Böle har sedan början av juli redan producerat över 7 000 kWh el, vilket motsvarar ett småhus

01.09.2015

Ny underjordisk elstation i det växande Böle

Ny underjordisk elstation i det växande Böle

På Ilmalatorget invigs en ny underjordisk elstation som förstärker eldistributionen i närområdena och förbättrar elleveranssäkerheten.

01.09.2015