Helen Ab

Sök aktuella artiklar

Det varma året 2014 minskade energianvändningen

Det varma året 2014 minskade energianvändningen

År 2014 var den totala elförbrukningen i Helsingfors sammanlagt 4 520 GWh, vilket är 0,5 procent mindre än 2013.

12.01.2015

Helen Ab startar

Helen Ab startar

Helsingfors Energi blir Helen Ab vid årsskiftet och samtidigt tas en förnyad företagsprofil i bruk. Bolagets verksamhet och tjänster fortsätter som förut.

08.01.2015

Beslut vid Helen Ab:s extra bolagsstämma

Beslut vid Helen Ab:s extra bolagsstämma

Helen Ab:s extra bolagsstämma beslutade om bolagets styrelses sammansättning och om förvärv av affärsverket Helsingfors Energis affärsverksamhet. Helsingfors Energis nuvarande affärsverksamhet (med

19.12.2014

Helsingfors har Europas förmånligaste elpris

Helsingfors har Europas förmånligaste elpris

Helsingfors står sig bra i en internationell elprisjämförelse. Både försäljnings- och överföringspriserna är mycket konkurrenskraftiga.

04.12.2014

Helsingfors Energi blir Helen Ab

Helsingfors Energi blir Helen Ab

Affärsverket Helsingfors Energi blir Helen Ab 1.1.2015. Bolagets verksamhet och tjänster fortsätter som förut, och förändringen kräver inga åtgärder från kundernas sida. Bakgrunden till förändringen

03.12.2014

Portalen i Viksbacka utsågs till Årets stålkonstruktion

Portalen i Viksbacka utsågs till Årets stålkonstruktion

Finska Stålkonstruktionsföreningen (Teräsrakenneyhdistys) har utsett årets stålkonstruktion 2014. Priset gick till Helen Elnät Ab:s 110 kV portal i Viksbacka. Den prisbelönta stålkonstruktionen anses

24.11.2014

Helsingfors Energi och Vapo har avtalat om Finlands största pelletsleverans

Helsingfors Energi och Vapo har avtalat om Finlands största pelletsleverans

Helsingfors Energi och Vapo har avtalat om leverans av träpellets till Sundholmens och Hanaholmens kraftvärmeverk. Leveransvolymerna är nationellt sett mycket betydande. Pelletsen ska ersätta

20.11.2014

Elöverföringspriserna sjunker i Helsingfors

Elöverföringspriserna sjunker i Helsingfors

Helen Elnät Ab sänker elöverföringspriserna 1.1.2015 med i medeltal cirka tio procent. Senast sänktes överföringspriserna i januari i år.

11.11.2014

Ny elstation i Ilmala

Ny elstation i Ilmala

Helen Elnät Ab bygger en underjordisk elstation på 110/20 kV i Ilmala. Den nya elstationen stärker eldistributionen i närområdena och förbättrar elleveranssäkerheten, när befolkningen i området ökar.

11.11.2014

Vinterpriset på fjärrvärme i Helsingfors sjunker igen

Vinterpriset på fjärrvärme i Helsingfors sjunker igen

Priset på fjärrvärmeenergi i Helsingfors är fortsatt konkurrenskraftigt. I vinter är fjärrvärmen ännu förmånligare.

03.11.2014