Affärsverksamhet

Vår verksamhet består främst av produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla, samt  av distribution och försäljning av energi.

 

Fjärrkyla

Vi producerar, distribuerar och säljer fjärrkyla. För fastigheterna och användarna är fjärrkyla en bekväm, pålitlig och energieffektiv lösning som ger behagligt inomhusklimat.

Helsingin Energian kaukolämpö

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett bekymmersfritt och ekonomiskt uppvärmningssätt. Med en andel på över 90 procent är fjärrvärme det överlägset populäraste uppvärmningssättet i Helsingfors. 

Elproduktion och försäljning

Vi producerar el på kraftvärmeverken i Helsingfors. Vi köper el också i Elbörs och säljer den till hushåll och företag.

Helsingin Energian sähkö

Sähköverkko

Elnätet

Helen Elnät Ab ansvarar för elöverföringen och eldistributionen i så gott som hela Helsingfors. 

Läs mer

För mer information


Om oss

Vi är en av Finlands största energikoncerner. Bekanta dig med vår organisation.


Historia

Vi föddes ur behovet att åstadkomma ett säkrare och miljövänligare sätt att producera energi för en rökig stad. I dag är vi en ansedd utvecklare i energibranschen.


Hållbarhetspolicy

Vi beaktar hållbarhetsaspekten när vi planerar, genomför och leder vår affärsverksamhet.


Ekonomi