För mer information


Affärsverksamhet

Vår verksamhet består främst av produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla, samt av distribution och försäljning av energi.