Helen Ab

Styrelse

I Helens styrelse sitter följande personer: ordförande Osmo Soininvaara, vice ordförande Wille Rydman, Pirja Heiskanen, Kaisa Hernberg, Marko Karvinen,  Hillevi Mannonen, Timo Piekkari, Sirpa Puhakka och Daniel Sazonov.

Osmo Soininvaara Ordförande
Wille Rydman Vice ordförande
Pirja Heiskanen
Kaisa Hernberg
Marko Karvinen
Hillevi Mannonen
Timo Piekkari
Sirpa Puhakka
Daniel Sazonov

Styrelsemedlemmarnas bakgrunder

Osmo Soininvaara, Styrelseordförande
f. 1951
Politices licentiat, statistik Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2015
Medlem i utnämnings- och arvodesutskottet Stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors (Gröna)
Huvuduppgift: Företagare

Wille Rydman, Styrelsens vice ordförande
f. 1986
Magister i statsvetenskap
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2017, Stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors (Saml)
Huvuduppgift: Riksdagsledamot (Saml)

Pirja Heiskanen
f. 1971
DI, FT
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 3/2019.  Medlem i revisionsutskottet
Huvuduppgift: Lead Business Strategist, Futurice Ab

Kaisa Hernberg
f. 1976
Kandidat i humanistiska vetenskaper
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2017, Stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors (Gröna)
Huvuduppgift: Afabla Ab, verkställande direktör

Marko Karvinen
f. 1966 
FM
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2016
Huvuduppgift: Strategi manager på Helsingfors stadskansli

Hillevi Mannonen
f. 1958
filosofie kandidat, SGF Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2015 Ordförande för revisionsutskottet
Huvuduppgift: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, direktör

Timo Piekkari
f.1954
Diplomingenjör
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2017
Huvuduppgift: Fidelix Oy, Styrelseordförande

Sirpa Puhakka
f. 1956
Magister i samhällsvetenskaper
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2017 (Vänster)
Huvuduppgift: Kansan Uutiset,  verkställande direktör

Daniel Sazonov
f. 1993 
Student i juridik, student i teknik
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2017, Stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors (Saml)
Huvuduppgift: Ordförande, Samlingspartiets ungdomsförbund

Dela: