Helsingfors Energi är nu Helen

Vi skapar energi åt detta land och dess folk. Allt mer energi kommer från trä, vatten, vind och sol.

Men också vi människor, vårt boende och vad vi gör skapar energi som kan återvinnas. Vår samproducerade el, fjärrvärme och fjärrkyla har utsetts till världens effektivaste lösning för stadsenergi.

Vi är på väg mot det bättre: vårt mål är att producera energi helt utan koldioxidutsläpp. Också i framtiden vill vi erbjuda dig världens bästa stadsenergi.

Startsidan | Köp el | Kundtjänst

Helsingfors Energi är nu Helen.

vanliga frågor

Stadsfullmäktige beslutade sommaren 2014 att bolagisera affärsverket Helsingfors Energi. Samtidigt beslutade man att det nya bolaget ska heta Helen Ab. Orsaken till förändringen är en ändring av kommunallagen som i praktiken förutsätter att affärsverk som är verksamma på en marknad där konkurrens råder ska omvandlas till bolag.

Ändringen av bolagsformen och namnet inverkar inte på våra tjänster, vår verksamhet eller våra verksamhetsställen. Vi betjänar som förut i Elhuset på Kampen, på nätet och via telefon.

Förändringen märks i att namnet byts, och samtidigt förnyas också företagets visuella profil. 

Helen Ab ägs till 100 procent av Helsingfors stad. Som enda ägare är staden också den enda som lyfter dividend.  

Effektiv: Energieffektivitet och energisparande är de effektivaste sätten att motverka klimatförändringen. Som vår kund får du effektivt producerad energi och om du vill ger vi råd om hur du kan spara energi.

Solenergi: Med hjälp av fjärrkyla utnyttjar vi värmen som uppkommer i fastigheterna och förädlar den till fjärrvärme. Vi bygger också solkraftverk och säljer solelsystem till våra kunder.

Smart: Alla våra kunder har fjärravläsning så att de kan hålla koll på sin egen elförbrukning nästan i realtid via Sävel-tjänsterna. I framtiden ger det här också möjlighet till flexibel efterfrågan och till att fungera som störningsreserv.

Lagringsbar: I framtiden förbättras möjligheterna att lagra energi, när produktionen av väderberoende energi ökar. Redan nu lagrar vi stora mängder värme och kyla. I Fiskehamnen testar vi också storskalig lagring av el.

Miljövänlig: Luftkvaliteten i staden är oftast på åtminstone god nivå. Energiproduktionens del i luftkvaliteten är bara några procent. Effektiv kraftvärmeproduktion minimerar hälsoskadliga utsläpp.

Prisbelönt: Våra energilösningar uppskattas både hemma och ute i världen. Vi har vunnit flera internationella energipris, senast bl.a. det prestigefyllda miljöpriset District Energy Climate Award i klassen för stora system.