Helen Ab

Strategi

Vår uppgift är att producera världens bästa stadsenergi för våra kunder och vår miljö.

Vår kraftvärmeproduktion som kombinerar produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla har redan nu vunnit pris som världens effektivaste stadsenergilösning. Och vi har ställt siktet ännu högre: vårt mål är en klimatneutral energiproduktion. Vi går mot det här målet på ett lönsamt och hållbart sätt.

Tillsammans med våra kunder genomför vi en energireform av stora mått, där biobränslen, solenergi, smarta energisystem och nya energitjänster har en nyckelroll.

I all vår verksamhet kommer vi ihåg att vi finns till för våra kunders skull. Ju bättre vi gör vårt jobb, desto större är nyttan för våra kunder – och desto renare miljö får vi alla leva i.

Våra strategiska mål 2016-2020

Tillväxt
Vi erbjuder branschens bästa kundupplevelse. Vi ökar de nuvarande huvudprodukternas marknadsandel på ett lönsamt sätt. Nya energilösningar och energitjänster utgör en betydande del av den framtida tillväxten.

Förbättrad lönsamhet
Vi effektiviserar vår verksamhet för att säkerställa våra tjänsters konkurrenskraft och kontinuiteten i vår verksamhet. Vi ökar vår smidighet för att svara på den föränderliga marknadssituationen.

Klimatneutral energi
Vårt mål är ett klimatneutralt energisystem. Vi genomför det på ett kundorienterat sätt genom mångsidiga, stora och små åtgärder. Vi är föregångare inom hållbara energisystem.

Hållbarhet som konkurrensfördel
Vi är energimarknadens hållbaraste aktör. Våra handlingar och budskap stämmer överens och skapar äkta tankeledarskap och hållbarhet.

Vi når framgång tillsammans
Var och en av våra duktiga anställda kan känna sig stolt, entusiastisk och motiverad i sitt arbete, gör utmärkta arbetsinsatser och har vilja att utveckla sig yrkesmässigt. Vårt ledarskap stöder utmärkta arbetsinsatser och leder till framgång.

 

 

Dela: