Helen Ab

Strategi

Vår verksamhetsidé är att lösa våra kunders mångsidiga energibehov på ett ekoeffektivt, funktionssäkert och ekonomiskt sätt.

Våra strategiska mål

  • Vi eftersträvar lönsam tillväxt. Vårt mål är att stärka vår position som ett av Nordens ledande energiföretag.
  • Vi deltar aktivt i kampen mot klimatförändringen.
  • Vi utvecklar vår verksamhet i en allt miljövänligare riktning i enlighet med principerna för hållbar utveckling samt främjar energisparande och effektiv energianvändning.
  • Vår verksamhet har kundernas och andra intressentgruppers förtroende.
  • God leveranssäkerhet, högklassig service och hög kvalitet är utgångspunkterna för vår verksamhet. Vi beaktar kundernas behov och kommunicerar öppet om vad vi gör.
  • Den starka företagskulturen hjälper oss att nå framgång.
  • Vi ökar öppenheten i vår organisation, verkar för ökat samarbete mellan funktionerna och främjar lärande och innovativitet hos personalen.

Våra värderingar

Gemensamma värderingar hjälper vår personal att uppnå vår vision att vara en föregångare bland nordiska energiföretag inom energieffektivitet och införande av ny teknik.

Vi tar ansvar för hållbar utveckling. Vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som motverkar klimatförändringen, påverkar miljön positivt och främjar välfärd och framgång.

Även skicklighet och mod att våga nå framgång hör till våra värderingar. Vi söker och utnyttjar djärvt nya idéer och förfaranden som främjar framgång. Vi är kundens bästa val som ett ansvarstagande och pålitligt energiföretag som utvecklar nya lösningar.

Vi värdesätter också öppenhet och ömsesidigt förtroende. Vi ökar och delar med oss av vår kompetens för att främja Helens mål och syften. Vi är öppna för utvecklingsidéer.

Dela: