Helens berättelse – för allas vår skull

sahalaita_100px.png


I mer än ett sekel har vi försett stadsborna med ljus och värme. Vi är kända som vägvisare inom energibranschen,
som ett av världens pålitligaste energibolag.

Nu står vi inför den största utmaningen i vår historia; hela världen behöver pionjärer som löser utmaningarna kring klimatförändringen och genomför övergången till grön energi. Vi har ett mål. Vi ska vara ett klimatneutralt bolag 2030. För allas vår skull.

Läs vår berättelse nedan.
 

Mot framtiden – tillsammans med våra kunder

 

Vägvisare på vägen mot det nya

Vi letar efter den nya tidens energilösningar i havets djup och i markens inre, i luften och i spillvärme. Vi utnyttjar digitalisering och data för att optimera produktiviteten och effektiviteten på ett sätt som är till nytta för våra kunder och för hela samhället.

Vi har 20 pågående projekt som främjar målet om klimatneutralitet. Dessutom har vi som första finländska energibolag förbundit oss att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader i enlighet med klimatavtalet i Paris. Vi har satt vårt mål för utsläppsminskningen enligt detta och målet är som bäst inne för godkännande hos organisationen Science Based Target.

Suvilahden työmiehiä vuonna 1914

Mer än sekellång erfarenhet

El och värme är grunden för ett fungerande samhälle. Helens uppdrag har redan i mer än 100 år varit att säkerställa att hjulen hålls i rullning under alla förhållanden. I dag litar redan över 600 000 elkonsumentkunder på oss. Vår leveranssäkerhet i fråga om el och fjärrvärme ligger i världstopp, och vår energiproduktion och -distribution har prisbelönats ute i världen.

Vi prövar djärvt nya saker. Lösning för lösning banar vi väg mot en ny, hållbar energiframtid. Vi har installerat landets första publika laddstation för elbilar på Runebergsgatan i Helsingfors, vi bygger sol- och vindparker, vi planerar/bygger Helsingfors första geovärmeanläggning och återvinner spillvärme i Katri Valas värme- och kylanläggning, som är bland de största i världen.

Läs mer i bloggen (på finska)

3 Kaveria -jäätelötehtaalla

Vi hjälper våra kunder att övergå till grön energi

Vi har förbundit oss att vara ett klimatneutralt energibolag år 2030. Det här målet når vi inte ensamma, utan tillsammans med våra kunder. Tillsammans bygger vi nya energilösningar, där vi utnyttjar både spillvärme och takytor. Vi hjälper våra kunder att övergå till grön energi och gör den nya energierans möjligheter åtkomliga för alla.

Vi utvecklar ett ännu smartare klimatneutralt energisystem, med vars hjälp var och en kan producera, använda och spara energi och samtidigt värna om miljön.

Läs våra kundberättelser (på finska)

Helenin työntekijöitä

En klimatneutral framtid – så här förverkligar vi den

2023

Hanaholmens kraftverk stängs. Det här halverar Helens användning av stenkol och minskar koldioxidutsläppen med minst 40 %.

2024

Sundholmens kraftverk stängs. Vår produktion är helt kolfri.

2030

Vi är ett klimatneutralt energibolag. Vi utnyttjar förnybar energi från havets djup, från markens inre och från luften. Tillsammans med våra kunder bygger vi nya energilösningar, där vi utnyttjar både spillvärme och takytor.